05
květen
2015
sdfg

Téma
Šíření finanční gramotnosti jako poslání

Finanční gramotnost – spojení skloňované v posledních letech snad všemi možnými způsoby. Důvod je jasný: téma se denně dotýká nás všech, neznalost v oblasti financí nás může snadno doběhnout. Mnozí se této problematice urputně vyhýbají, ale jsou i tací, pro které představuje životní poslání a koníček. Skvělým příkladem je Centrum finanční gramotnosti, neboli CEFIG – občanské sdružení, které se šířením finanční gramotnosti zabývá. Organizace byla založena v roce 2012, a byť za její činností stojí pouze několik dobrovolníků, úspěšně se prosazuje mezi tvrdou konkurencí v oblasti vzdělávání.celý článek

Ze světa neziskovek

Interaktivní ORBIS PICTUS PLAY čeká na nový vítr do plachet

Rozvoj imaginace, fantazie a tvořivosti. Hravost na všech úrovních – od interakce s jednotlivými exponáty, přes vytváření a hledání spojitostí a odkazů skrytých ve výstavě či workshopech až po internetový portál. Exponáty stvořené k tomu, aby se jich lidé dotýkali, dotvářeli je svou fantazií. Úspěšný mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí nyní hledá pokračovatele.celý článek

Nejaktivnější středoškolák nalezen!

V březnu odstartovala organizace ProStředoškoláky.cz intenzivní pátrání po studentovi, který se vymyká dnešním zažitým představám o mládeži. V soutěži „Nejaktivnější student“ hledala takového jedince, který svůj volný čas nevěnuje pouze škole (a především svému chytrému mobilnímu telefonu, jak by dodali mnozí), ale má pestré zázemí v koníčcích, které ho naplňují, a objevuje dovednosti, které by pouhým školním vzděláním určitě nezískal. Nyní je pátrání úspěšně u konce.celý článek

Křesadlo 2014 – když se práce spojí s odhodláním

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Ocenění pro jedince, kteří symbolicky pomáhají vykřesat jiskry lidství – to je Křesadlo. Národní dobrovolnické centrum HESTIA 14. dubna opět upozornilo na důležitost dobrovolnické práce. Během slavnostního odpoledne rozdalo deset sošek křesadla těm, kteří se nezdráhají převzít zodpovědnost za druhé a mají odvahu čelit i nechápavým reakcím druhých.celý článek

Šíření a zlepšení ochrany informací v nevládních organizacích

Nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) bude pomáhat dalším neziskovým organizacím v oblasti šíření a ochrany informací. Usilovat bude o rozvoj dvou hlavních témat. Na jedné straně půjde o zvýšení informovanosti o licenci Creative Commons při tvorbě a šíření informačních materiálů všeho druhu. Na druhou stranu se zaměří na zvyšování know-how o zabezpečení osobních údajů klientů či o pravidlech mlčenlivosti.celý článek

Šance pro děti a mládež: kompetenční přístup v neformálním vzdělávání

V projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, v klíčové aktivitě Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání, vznikla publikace s názvem „MetodiKa – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání“. Metodika je určena především těm, kteří pracují s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích. Ti ji mohou využít ve své praxi a postupně tak měnit svůj přístup k dětem a mládeži se zřetelem na rozvoj jejich kompetencí.celý článek

Připojte se za svítání k pěvcům!

Jaro je konečně po dlouhé zimě tady. Tažní ptáci přilétají ze svých zimovišť a s nimi opět další ročník Vítání ptačího zpěvu – bezesporu největší koordinované akce svého druhu u nás. Česká společnost ornitologická (ČSO) zve všechny milovníky ptactva a přírody, aby pod vedením zkušených ornitologů uvítali a oslavili první ptačí písničky a krásu jarní přírody.celý článek

Neziskové organizace mají za sebou svůj Den

Společnost Microsoft ve spolupráci se Sdružením a Nadací VIA uspořádala již 7. ročník Dne pro neziskové organizace. Do konferenčního centra PwC ČR v Praze se sjelo na 120 zástupců neziskových organizací z celé České republiky. Cílem byla společná diskuze, navázání kontaktů, ale také získání inspirace, jak být ve své práci prostřednictvím technologií ještě efektivnější.celý článek

Projekt Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci pomalu finišuje

Projekt byl určen lidem žijícím ve Středočeském kraji, jejichž nemoc ustoupila, pobírají invalidní důchod a mají potíže s nalezením zaměstnání. Cílem projektu bylo prostřednictvím pracovně-vzdělávacích aktivit pomoci lidem s onkologickou diagnózou, aby si našli zaměstnání podle svých představ a možností a s ohledem na omezení, která s sebou onemocnění nese. Cíl projektu byl naplněn nad očekávání, zaměstnání se podařilo nalézt 34 účastníkům z 59.celý článek

Reportáž

NGO Market 2015 - vezměte si síťovku!

Síťovku? Ano, síťovku. Ne, nezabloudili jsme v čase o celá desetiletí zpátky, i když v době přesycené igelitkami je možná leckdo maličko zaskočen. Je ráno 23. dubna a právě vcházíme do velkorysých moderních prostor Fora Karlín. Rej světel, příjemná hudba, barevné panely, spousta lidí, hluk, pobíhající lidé v barevných tričkách – a nálada plná očekávání. U vchodu každý z návštěvníků obdrží informační materiály v nepřehlédnutelně modré síťové tašce. Obsah, který se do ní musí vejít, skutečně není zanedbatelný – na letošním veletrhu neziskových organizací tato přizpůsobivá pamětnice do sebe totiž pojme úctyhodných 216 položek.celý článekNa našem stánku bylo veselo! Foto: Nadace Neziskovky.cz

Na našem stánku bylo veselo! Foto: Nadace Neziskovky.cz

Rozhovory

Vzdělávejte se i v létě!

Dovolená, pohoda, koupání, dobrodružství, sluneční paprsky, nová setkání, zábava, adrenalin… a co fundraising, grantové žádosti, právo, účetnictví či daně? Žádné strachy, léto vám nezkazíme! Dobře víme, že takovými tématy se zabýváte denně a své znalosti si doplňujete průběžně po celý rok. Proto jsme se rozhodli nabídnout vám přes léto něco speciálního, co osvěží vaši mysl i během parných letních dnů. Malou ochutnávku si vám dovolujeme naservírovat již nyní v rozhovoru s naší koordinátorkou vzdělávání Terezou Černou. Co pro vás nachystala?celý článek

Hejno bílých vran oceňuje i letos

Touhu postavit se na vlastní nohy, zažít pocit nekonečné volnosti, kdy už nikomu nemusím říkat, s kým a kam jdu, kdy přijdu, případně jestli vůbec smím… To si asi pamatuje každý ze svého mládí. O tom, že prostor nekonečné volnosti není tak nekonečný, jak se zdálo, a že jeho hranice vymezuje celá řada odpovědností a povinností, se každý přesvědčil záhy, když vyletěl z rodného hnízda. Ale o kolik složitější to je, když do života vstupujete z dětského domova?celý článek

Články

Třináctý ročník Zlatého středníku byl šťastný pro dvanáctku nejlepších periodik

22. dubna vyhlásil PR Klub výsledky třináctého ročníku soutěže Zlatý středník. Nezávislé poroty v soutěži o nejlepší firemní tiskoviny udělily v patnácti různých kategoriích celkem dvanáct prvních míst. Překvapením soutěže byly hned dvě první ceny pro obecně prospěšnou společnost Institut pro památky a kulturu, která uspěla jak se svou výroční zprávou, tak i s vydávaným čtvrtletníkem PROPAMÁTKY.celý článekAsociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) ukořistila 3. místo v kategorii

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) ukořistila 3. místo v kategorii "Nejlepší elektronické periodikum". Foto: Tomáš Pánek. Zdroj: Zlatý středník 2014.

Soutěže kvality pro vzdělávací instituce a lektory znají své vítěze

Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci či lektora? Je možné kvalitu vůbec měřit a hodnotit? Experti Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR), největšího profesního sdružení v oboru, se rozhodli přejít od otázek k činům. Definovali požadavky na kvalitu a způsob měření kvality v oblasti vzdělávání dospělých. Díky tomu udělila Asociace i v letošním roce dvě ceny kvality ve vzdělávání dospělých: v soutěžích Lektor/Lektorka roku 2014 a Vzdělávací instituce roku 2014.celý článek

Knižní tipy

Praktický právní průvodce pro neziskové organizace

Kniha je první srozumitelnou a prakticky zaměřenou právní publikací pro neziskové organizace na našem trhu. Autor, který je zkušeným právníkem v oblasti neziskového sektoru, se v knize věnuje hlavním tématům, jež neziskovky po právní stránce řeší: právní úpravě neziskových organizací – zejména právním formám, pravomocem a odpovědnosti, zakládání neziskových organizací a jejich orgánům, dále právní úpravě fundraisingových nástrojů, a nakonec hlavním právním vztahům a smlouvám se zaměstnanci, dobrovolníky, dárci, sponzory a třetími stranami. Výklad doprovází příklady a vzory smluv. Vše je zpracováno v souladu s novým občanským zákoníkem.celý článek

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Komentář zákona o sociálně-právní ochraně dětí přináší podrobný výklad tohoto předpisu, zasahujícího do mnoha oblastí práva. V publikaci jsou podrobně komentovány změny v návaznosti na nový občanský zákoník, včetně novelizovaných ustanovení původního zákona o rodině. Autoři nabízejí praktický výklad tématu s odkazy na historické souvislosti a judikaturu. Paragrafy jsou rozšířeny o důvodovou zprávu, která ilustruje původní záměry zákonodárce. Přílohami jsou prováděcí vyhláška k zákonu a směrnice o vedení spisové dokumentace pro orgány sociálně-právní ochrany dětí. Kniha tak nabízí komplexní pomůcku ve vztahu k výkladu a řešení právních problémů v této oblasti.celý článek

Hry pro rozvoj psychomotoriky

Psychomotorická hra je součástí vývoje dítěte. Spočívá v různých prostorově orientovaných pohybech a v manipulaci s předměty. U dětí, které mají nějaké vývojové opoždění nebo obtíže, je třeba jejich vývoj podpořit a povzbudit. Nenásilnou a přijatelnou formou podpory mohou být právě činnosti obsažené v této knize. Na teoretické části jednotlivých kapitol navazují přehledy her, které jsou zábavné, nenáročné na materiál a pomůcky, a přitom splňují potřeby dětí s postižením. Autorka sama je dětskou fyzioterapeutkou a dětem s handicapem se věnuje už čtyři desítky let. V knize se zaměřuje na hry pro rozvoj psychomotoriky dětí s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy.celý článek

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2015 – 353 postupů účtování

Publikace je určena pro ekonomické, účetní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a regionálních rad regionů soudržnosti. Naleznete v ní informace o všech změnách v oblasti účetnictví těchto vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2015, například ve vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví; v technické vyhlášce o účetních záznamech či vyhlášce, týkající se schvalování účetních závěrek. Tato publikace dále obsahuje úplná znění Českých účetních standardů č. 701-710 pro vybrané účetní jednotky s vyznačením změn k 1. 1. 2015 včetně názorných příkladů postupů účtování.celý článek

Poradna

Podíl likvidačního zůstatku sdružení

Klientovi přišlo Oznámení o ukončení činnosti mysliveckého sdružení (dále jen „MS“), s tímto sdělením: "Na základě usnesení z čl. schůze MS ze dne 30. 11. 2014 o ukončení činnosti našeho MS Vám byl odeslán na účet podíl likvidačního zůstatku z účtu MS ve výši 31 000 Kč. Vyplacenou částku je nutno zdanit podáním – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 3 měsíců od obdržení zaslané částky." Musí klient tuto částku zdanit v § 10 a udělat daňové přiznání?celý článek

Vzdělávání

Jak vytvořit fungující správní radu v neziskovce

3. 6. 2015

Kurz Vám pomůže porozumět významu a roli správní rady v organizaci, být kompetentním ředitelem ve vztahu ke správní radě, být kompetentním členem správní rady. Pomůže vám využít potenciál, který správní rada jako celek má, a zlepšit komunikaci se správní radou.

Více informací

Firemní kultura a zpětná vazba – NOVINKA

2. 6. 2015

Organizační (firemní) kultura ovlivňuje téměř všechno dění v organizaci – navenek i dovnitř. Spoluvytváří celkový obraz organizace na veřejnosti. Je zbožím, které fundraiser společně s posláním nabízí potenciálním dárcům a sponzorům. Manažeři a lídři ji využívají ve své práci v oblasti motivace pracovníků. Pokud se s organizační kulturou vědomě pracuje, stává se nástrojem, který moudří manažeři a lídři používají pro podporu dalšího rozvoje a dlouhodobou udržitelnost organizace. Bolavým místem mnoha neziskových organizací je schopnost vyhodnocovat a měřit dopad svých činností – tj. získávat zpětnou vazbu a následně s ní efektivně pracovat. Zpětná vazba a reflexe ale nejsou využívány pouze navenek, jsou současně mocnými nástroji motivace využívanými při vedení a řízení lidí. Úzce souvisí s organizační (firemní) kulturou, v ideálním případě se stávají její součástí. V průběhu semináře si účastníci kromě stručného teoretického základu osvojí dovednosti z oblasti předávání a přijímání zpětné vazby a reflexe.

Více informací

Tisková zpráva a konference v praxi

27. 5. 2015

Víte, jak má vypadat dobrá tisková zpráva, ale když přijde na věc, stále to není ono? Potřebujete trochu praxe? Náš kurz Vám pomůže správně pojmenovat téma, vybrat vhodná slova a napsat tiskovou zprávu tak, aby obsahovala zajímavé informace, neobsahovala naopak ty zbytečné a zaujala novináře. Dozvíte se také, jak postupovat, abyste zorganizovali tiskovou konferenci ve správnou chvíli a tak, aby zaznamenala co největší úspěch.

Více informací

Argumentace a vyjednávání s dárcem a sponzorem

25.-26. 5. 2015

Na každého platí něco jiného. Proto je třeba mít v záloze argumenty pro různé typy lidí. Naučte se připravit si argumenty pro různé dárce a sponzory, zdokonalte svou argumentační rétoriku. Na kurzu si své vyjednávací dovednosti budete moci prakticky vyzkoušet a získáte k nim také cennou zpětnou vazbu.

Více informací

Úvod do Age managementu v sociálních službách – NOVINKA

22. 5. 2015

Kurz provede účastníky úvodem do tématiky Age Managementu, který je v současném době čím dál aktuálnějším i naléhavějším aspektem zaměstnanosti. Pozornost zaměříme na problematiku zohlednění věkových skupin při práci v sociální oblasti a na otázku vlivu stárnutí na pracovní schopnost. Budou představeny aktuální poznatky, statistické údaje a indicie demokratického vývoje populace a nastíněny okruhy budoucích nevyhnutelných změn v řízení s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců. V praktické části kurzu si účastníci formou cvičení a testů vyzkoušejí techniky práce se stresem v pracovní oblasti, před videokamerou budou moci natrénovat vedení komunikace zabraňující diskriminaci a formou skupinové práce a interaktivních cvičení si osvojí i opatření a kroky důležité pro podporu produktivity a udržení pracovní schopnosti své i vlastního týmu.

Více informací

Jak napsat úspěšnou grantovou žádost?

20.-21. 5. 2015

Chcete vědět o výhodách a nevýhodách jednotlivých fundraisingových metod? Seznámit se se základy grantového fundraisingu – kam se dá grantová žádost podat, jaká jsou specifika potenciálních donorů, jaké jsou výhody a nevýhody grantového fundraisingu? Chcete vědět, na co si při psaní grantových žádostí dát pozor, na co se soustředit, jak funguje hodnotitelský proces? Pochopit logiku dobrého projektu? Zjistit, jaké jsou základní možnosti financování projektů z evropských fondů? Naučit se, jak jednoduše sestavit dobrý rozpočet ke grantové žádosti? Získat příklady nadací a dalších donorů financujících projekty v ČR? Pak je tento kurz právě pro vás!

Více informací

Metody a techniky lektorské práce – v rámci modulu Lektorské dovednosti

18. 5. 2015

Vzdělávací akce mohou být informativní či interaktivní, s mnoha pomůckami nebo i bez nich, podrobně popsané nebo s určitým podílem improvizace – vždy by ale měly být připravené ve vztahu k cíli, který mají naplnit. Tento seminář vás provede tím, proč, jak a s jakým výsledkem se lidé učí a jak může lektor tento proces připravit a podpořit.

Více informací

Komunikace v krizových a zátěžových situacích – AKREDITACE MPSV

15. 5. 2015

Ocitáte se v situacích, kdy musíte jednat s osobami, jejichž chování je mimo rámec standardní komunikace? Jste ve styku s jedinci, jejichž motivace k činům může mít patologické rysy, kteří ohrožují okolí či sebe samotné, či s osobami, které byly postiženy mimořádnou životní událostí? Naučte se, jak vhodně reagovat. Získáte představu o možnostech vyjednávání v tzv. „zablokované komunikaci“ či jinak ztížené situaci, ozřejmíte a procvičíte si postupy pro tzv. vyjednávací strategie krizového rozhovoru.

Více informací

Lektorské dovednosti – modul

18. 5. – 24. 6. 2015
Jedna věc je něco umět, jiná věc je naučit to ostatní. Nadace Neziskovky.cz pro Vás připravila speciální vzdělávací modul sestavený z kurzů, které jsou zaměřeny na získání či posílení lektorských dovedností. Šest vybraných kurzů vám poskytne ucelené informace potřebné pro lektorskou práci.
Více informací
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR