5
květen
2016
sdfg

Rozhovory
DRUŽINA: Dobrý obsah kampaně je polovinou úspěchu

Propagují jen to, čemu sami věří. Stojí za kampaněmi pro Člověka v tísni, Hate Free Culture, OSF, Stranu zelených, Junáka, a již druhým rokem i za vizuální stránkou NGO Marketu. Jejich poslední video s Aničkou Polívkovou viděly miliony lidí po celém světě. Na to, jak moc je reklama v nezisku potřeba, jsme se ptali jednoho ze členů agentury DRUŽINA, Jana Látala.celý článekČtěte, co má DRUŽINA navíc oproti klasickým agenturám. Foto: Družina

Čtěte, co má DRUŽINA navíc oproti klasickým agenturám. Foto: Družina

Dělat DOBRO. je radost

Uvažujete o tom, že si necháte vyrobit trička pro příznivce své neziskovky? A co kdyby tyhle nudné kusy látky s potiskem měly ambici stát se plnohodnotnou součástí šatníku? Čtěte rozhovor s Marií Janeckou - vrchní DOBRO.družkou v revolučním on-offline obchodě s módou ZOOT. Mimo jiné o tom, jak se dělá DOBRO., proč má cenu kupovat biotrička a její lásce k čistým tvarům s příběhem.celý článekDOBRO.družka představuje dobrá trička pro neziskovky. Foto: L'ubica Martincová

DOBRO.družka představuje dobrá trička pro neziskovky. Foto: L'ubica Martincová

Neziskovky nepotřebují pomoc, ale partnera

Pryč jsou doby, kdy jsme striktně rozlišovali mezi pojmy PR, marketing a fundraising. Posilující neziskový sektor získává na sebevědomí a společně s rapidně se měnícím světem médií staví tyto disciplíny do nového světla. Agentury a další, kteří se na PR specializují, tak stojí před novým úkolem – umět na nové otázky poskytovat odpovědi. Spolumajitel PR agentury Czech P. R. Vít Kurfűrst nám vysvětlil, jak co nejefektivněji komunikovat s veřejností, a představil projekt SMART P.R. pro neziskové organizace.celý článekProjekt Ostře sledovaná prsa Aliance žen s rakovinou prsu na 50. MFF Karlovy Vary: Foto: František Hulec

Projekt Ostře sledovaná prsa Aliance žen s rakovinou prsu na 50. MFF Karlovy Vary: Foto: František Hulec

Články

Fundraising na 11 způsobů: Pio Squad for Čalantika

Pro inspiraci všem fundraiserům právě vychází sborník 11 kazuistik standardních i neotřelých kampaní z České republiky a ze zahraničí. Příklady jsou zpracovány velmi podrobně, včetně všech čísel, takže umožňují porovnat výsledky a nahlédnout až do kuchyně plánování a realizace kampaní. My Vám přinášíme ochutnávku jednoho z projektů: Pio Squad for Čalantika!celý článekSpojení humanitárního projektu s hudebním se vydařilo nad očekávání. Foto: Pio Squad - kopie

Spojení humanitárního projektu s hudebním se vydařilo nad očekávání. Foto: Pio Squad - kopie

Jak se připravuje NGO Market?

Formát NGO marketu asi nenechá nikoho na pochybách - jedná se o akci vyžadující pečlivé a dlouhodobé plánování. Vždy se snažíme, aby návštěvník, stejně jako v divadelní hře, byl příliš zabrán do děje, než aby si všímal, jak vlastně k celému představení došlo. Ale vzhledem k tomu, že se letos celá akce zaměřuje na správu neziskového sektoru a metodiku, díky které neziskovky dosahují svých cílů, rádi bychom Vám nabídli pohled pod pokličku procesu, který za celou akcí stojí.celý článekHemžení na loňském NGO Marketu. Foto: Ondřej Besperát

Hemžení na loňském NGO Marketu. Foto: Ondřej Besperát

Management neziskovek jako téma číslo 1

Nadace Neziskovky.cz se jako důležité informační a vzdělávací středisko věnuje podpoře neziskových organizací už více než 20 let. Jedním z hlavních témat, na která se zaměřuje, je management neziskových organizací. Klíčovou roli hraje rekvalifikační kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace.celý článekZahájení rekvalifikace Manažer neziskové a příspěvkové organizace s lektory Olgou Medlíkovou a Markem Šedivým na podzim roku 2015. Foto: Nadace Neziskovky.cz

Zahájení rekvalifikace Manažer neziskové a příspěvkové organizace s lektory Olgou Medlíkovou a Markem Šedivým na podzim roku 2015. Foto: Nadace Neziskovky.cz

Najít své místo na slunci

Maturus je grafické studio založené Nadací Jedličkova ústavu, které zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Zároveň provozuje tréninkové pracoviště, kde mohou získat několikaměsíční praxi v oblasti grafiky další lidé s postižením. V roce 2014 tréninkovým programem prošla Štěpánka. Po absolvování se stala stálým zaměstnancem Maturu. Jak vypadala její cesta za štěstím?celý článekŠtěpánka významně posílila tým Maturu. Foto:Maturus, o.p.s.

Štěpánka významně posílila tým Maturu. Foto:Maturus, o.p.s.

Bez dobrého řízení není spolehlivost

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR již druhým rokem nabízí neziskovým organizacím možnost projít procesem Hodnocení spolehlivosti, na jehož konci mohou získat označení „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“, známé také jako značka spolehlivosti. Hodnocení posuzuje organizaci z mnoha stran jako jeden funkční celek, jestli se však bez něčeho spolehlivá neziskovka opravdu neobejde, je to dobré řízení.celý článekZástupci několika z prvních organizací, které získaly značku spolehlivosti. Zleva: Amelie, z.s.; Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.; Dejme dětem šanci o.p.s.; Tamtamy o.p.s.; Nadační fond J&T ; Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. Foto: AVPO ČR

Zástupci několika z prvních organizací, které získaly značku spolehlivosti. Zleva: Amelie, z.s.; Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.; Dejme dětem šanci o.p.s.; Tamtamy o.p.s.; Nadační fond J&T ; Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. Foto: AVPO ČR

ČSOB nabízí neziskovkám celoroční akademii, její absolventy podpoří i finančně

V Akademii Modrého života nabízí ČSOB neziskovým organizacím sérii workshopů, odborné poradenství, mentoring a koučování, do kterého jsou v rolích odborných dobrovolníků zapojeni zaměstnanci ČSOB a spolu s nimi zástupci dalších partnerských organizací, včetně dodavatelů. Tento intenzivní vzdělávací program představuje unikátní příležitost sdílet zkušenosti lidí z firemního prostředí s lidmi z neziskového sektoru, a tím oba sektory sblížit.celý článekÚčastníci na jednom z workshopů Akademie Modrého života: Byznys pro společnost. Foto: ČSOB

Účastníci na jednom z workshopů Akademie Modrého života: Byznys pro společnost. Foto: ČSOB

ČT podporuje

Kulturu a charitu! „ČT podporuje“ je program, kterým Česká televize vyjadřuje obdiv a podporu Vašim nápaditým charitativním a kulturním projektům. Více než 20 let se tak (nejen) prostřednictvím televizních obrazovek dozvídáme o aktivitách neziskových organizací, které by rozhodně měly být vidět.celý článekČeská televize podporuje také neziskovky. Jak vypadají dosavadní přínosy programu v číslech? Foto:ČT

Česká televize podporuje také neziskovky. Jak vypadají dosavadní přínosy programu v číslech? Foto:ČT

Poradna

Řízení cash flow neziskové organizace

V minulém díle našeho seriálu jsme se věnovali rychlé inventuře finančního řízení. V textu jsme zmínili i otázku řízení cash flow. V čem spočívá, na co si dát pozor a jak zavést teoretické poznatky prakticky do chodu ve vaší organizaci? Právě cash flow, neboli finančním tokům, se nyní budeme věnovat podrobněji.celý článek

Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště

Zaměstnanec bude mít v pracovní smlouvě dohodnuté místo výkonu práce Brno. Protože zaměstnanec bude občas plnit pracovní úkoly na celém území města Brna, chceme uvést do pracovní smlouvy i pravidelné pracoviště. Pravidelné pracoviště bude určeno jako konkrétní místo s přesnou adresou, aby měl zaměstnanec nárok na náhradu cestovních výdajů za cesty uskutečněné mimo sjednané pravidelné pracoviště i v rámci města Brna. Je možné takto dohodnout místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště, tedy místo výkonu práce vymezit obcí a pravidelné pracoviště ještě úžeji jako konkrétní adresu?celý článek

Knižní tipy

Týmová supervize

Kniha představuje světy jednotlivých aktérů (zadávající organizace, supervidovaného týmu a supervizora), oblasti supervidování (cíle, vztahy a procesy) a provází obloukem supervizní spolupráce (od kontraktování přes supervidování k hodnocení). Předpokladem prospěšné týmové supervize je podle autorů organizační kultura, která přeje týmovosti, a dále vícestranné kontraktování, které zaručuje rovnocenné rozložení zodpovědnosti a moci mezi jednotlivé aktéry a vyvažuje pohledy tří „smluvních stran“ – lidí, kterým týmová externí supervize může přinášet užitek, chtějí-li dobře sloužit svým klientům. Publikace je prokládána příklady z praxe včetně příběhů aktérů supervize a kazuisticky dokládá zaměření externí týmové supervize na případy, vztahy a komunikaci a na řízení.celý článek

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu. Zkoumá právní regulaci hrazení nákladů řízení, jejich výše, rozložení a konečné zátěže mezi stranami sporu, soudy, resp. třetími osobami, a dospívá tak k závěrům o účinnosti a dopadu systému nákladů řízení uplatněného v civilním procesu České republiky z pohledu základních práv, která se stále intenzivněji prosazují i do oblasti práva soukromého a do rozhodovací praxe soudů (tzv. horizontální účinek základních práv v soukromoprávních vztazích). Úskalí soudního řízení zejména z formální a ekonomické stránky jsou tak konfrontována s přístupem ke spravedlnosti jako jedním z nejvýznamnějších lidských a občanských práv moderní doby.celý článek

Přestaňte se v práci stresovat

Stres, zvláště ten pracovní, patří k nejhorším moderním zabijákům. Jeho hlavní příčinou ale často není práce samotná, dokonce ani náš šéf či kolegové. Můžeme si za něj z velké části sami, a to tím, jak ke své práci přistupujeme, jak na pracovišti jednáme. Můžeme jej proto podstatně omezit. Jak? Kniha vám pomůže nadměrnému stresu předejít. Ukazuje, že zbavíte-li se zlozvyků, které ke stresu přispívají, či vytvoříte-li si zvyklosti, které mu čelí, podaří se vám nad ním do značné míry zvítězit. K dosažení tohoto cíle vám pomůže 44 praktických tipů. Týkají se jak pracovních zvyků, tak určitých mentálních technik umožňujících být při reakci na stres „nad věcí“. Většinou nevyžadují nic víc než zamyslet se nad vlastními zvyklostmi či rituály a provést v nich určité změny.celý článek

Vzdělávání

Efektivní motivace zaměstnanců

3. 6. 2016 Připadá vám, že výkon vašich zaměstnanců už nemá šťávu? Možná to chce lepší motivaci! Na kurzu porozumíte procesu motivace, jeho účelu, přenesení na výkon zaměstnance a úspěšnému chodu společnosti.celý článek

Úvod do Age Managementu v sociálních službách - AKREDITACE MPSV !!NOVINKA!!

31. 5. 2016 Kurz provede účastníky úvodem do tematiky Age Managementu, který je v současném době čím dál aktuálnějším i naléhavějším aspektem zaměstnanosti. Pozornost zaměříme na problematiku zohlednění věkových skupin při práci v sociální oblasti a na otázku vlivu stárnutí na pracovní schopnost. Budou představeny aktuální poznatky, statistické údaje a indicie demokratického vývoje populace a nastíněny okruhy budoucích nevyhnutelných změn v řízení s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců.celý článek

Jak využít sílu Facebooku ke svým cílům

30. 5. 2016 Facebook může vaší organizaci přinést mnoho dobrého. Poznejte jeho potenciál a využijte ho ke svému prospěchu. Naučte se vytyčit si správné cíle a nastavit komunikační strategii tak, abyste jich dosáhli s vynaložením co nejmenšího množství času i peněz.celý článek

Jak získat dárce a pečovat o něj?

26. 5. 2016 Přehledné shrnutí metod individuálního fundraisingu (oslovování drobných i velkých individuálních dárců/jednotlivců) a způsoby péče o dárce – jak vytvořit a v praxi realizovat tzv. dárcovský program.celý článek

Vedení týmu v neziskové organizace poskytující sociální služby

25. 5. 2016 Každá skupina je svébytným organismem. Jde o to poznat její jednotlivé součásti. Dokážete-li porozumět jednotlivým týmovým rolím, uplatnit vlastní roli ve struktuře týmu a pracovat na posilování týmového ducha, máte vyhráno. Na našem kurzu k tomu můžete udělat první krok.celý článek

Základní principy zvládání stresových situací a prevence syndromu vyhoření zaměstnanců zařízení sociálních služeb - AKREDITACE MPSV

24. 5. 2016 Každý z nás zažívá v určitém období stres a stresové situace a nikdo není v těchto situacích bezmezně odolný. Přestože je stres nutnou součástí našeho života, je důležité naučit se stresové situace zvládat nebo jim dokonce předcházet. Neustálé negativní stresové situace soukromého a pracovního života jsou příčinou ztráty osobní rovnováhy, způsobují fyzické i psychické onemocnění a jsou příčinou rychlejšího stárnutí organizmu. Musíme se naučit duši i tělu vědomě naslouchat, umět si říci dost a také zrelaxovat. Existuje mnoho způsobů a metod, jak obnovit sílu organizmu člověka. Každý z nás vnímá stresovou situaci jinak, pro každého je stresovou situací jiný podnět. Od našich individualit se odvíjejí i způsoby pomoci a relaxace, každému z nás vyhovuje něco jiného.celý článek

Personální řízení aneb Výběr kvalitních pracovníků NNO

19. 5. 2016 Jak vybrat toho pravého / tu pravou? Chce to smysluplně definovat pracovní pozici i požadavky na pracovníka, který má danou pozici zastávat. Naučte se vést výběrové pohovory tak, abyste účinně zjistili, zda uchazeč dané požadavky splňuje.celý článek

Podvojné účetnictví v NNO

17. 5. - 18. 5. 2016 Od nuly až po devítku aneb jak se v neziskovkách účtuje. Podrobně probereme účtování na všech účtech účtové osnovy a toto vyzkoušíme na praktických příkladech z praxe.celý článek

Jak být soběstačnou neziskovkou

16. 5. 2016 Máte obavu z tenčících se zdrojů financí? A napadlo Vás samofinancování? Kurz Vám ukáže, jak se touto cestou vydat k cíli. Získáte inspiraci ohledně možností samofinancování, dozvíte se, jak ověřit potenciál vašich prvních nápadů a nastartovat strukturovaný proces společného týmového uvažování o samofinancování ve Vaší organizaci. A nejen to, naučíte se i věci jako analýza bodu zvratu na modelovém příkladu.celý článek

Příprava projektů a psaní žádostí o grant

11. 5. - 12. 5. 2016 Chystáte se psát projekt? Připravte se na to předem. Informace a dovednosti získané na kurzu vám pomohou v profesionální přípravě a plánování veřejně prospěšných, zejména neinvestičních projektů financovaných z grantů a dotací.celý článek

Emoční dovednosti v pomáhajících profesích

10. 5. 2016 Emoce nám mohou být nápomocny nebo nás zradit. Naše emoční nadání rozhoduje o tom, jak dobře dokážeme použít naše ostatní schopnosti, včetně logického myšlení. S rozvinutou emoční inteligencí daleko častěji dosáhneme cílů, které jsme si předem určili, a dokážeme překonat komplikace, které nás omezují na cestě k plně prožívanému životu – ať již v rovině osobní či profesní. Zjistěte, jak jste na tom se svými emocemi Vy, a poznejte emoční dovednosti, které Vás ve Vaší práci dokážou podpořit.celý článek

Vybudujte úspěšný web

Jaro 2016 Cesta ke kvalitnímu webu bude lehčí, pokud se dobře připravíte. Tento kurz vás naučí budovat koncept, stanovit si cíle, zvládnout správu i propagaci a dostat z budoucího webu to nejlepší. Vše z pohledu zadavatele a provozovatele internetových stránek.celý článek

Tisková zpráva a konference v praxi

Jaro 2016 Víte, jak má vypadat dobrá tisková zpráva, ale když přijde na věc, stále to není ono? Potřebujete trochu praxe? Náš kurz Vám pomůže správně pojmenovat téma, vybrat vhodná slova a napsat tiskovou zprávu tak, aby obsahovala zajímavé informace, neobsahovala naopak ty zbytečné a zaujala novináře. Dozvíte se také, jak postupovat, abyste zorganizovali tiskovou konferenci ve správnou chvíli a to tak, aby zaznamenala co největší úspěch.celý článek

Reklama na Facebooku

Jaro 2016 Víte, jak funguje reklama na Facebooku? Přihlaste se a Pavel Drška Vám to řekne. Hned další den pak budete schopni dostat Vaše příspěvky mezi nové uživatele, přilákat nové fanoušky, pozvat uživatele na Vaše akce nebo podpořit návštěvnost vašeho webu.celý článek
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR