05
květen
2015
sdfg

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Miloslav Macela a kolektiv

Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona o sociálně-právní ochraně dětí přináší podrobný výklad tohoto předpisu, zasahujícího do mnoha oblastí práva. V publikaci jsou podrobně komentovány změny v návaznosti na nový občanský zákoník, včetně novelizovaných ustanovení původního zákona o rodině. Autoři nabízejí praktický výklad tématu s odkazy na historické souvislosti a judikaturu. Paragrafy jsou rozšířeny o důvodovou zprávu, která ilustruje původní záměry zákonodárce. Přílohami jsou prováděcí vyhláška k zákonu a směrnice o vedení spisové dokumentace pro orgány sociálně-právní ochrany dětí. Kniha tak nabízí komplexní pomůcku ve vztahu k výkladu a řešení právních problémů v této oblasti.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR