06
červen
2015
sdfg

Když čeština není mateřštinou

Na problematiku vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem upozorní obecně prospěšná společnost META. Nyní připravuje mezinárodní konferenci, která představí téma jako jednu ze zásadních výzev, před kterou stojí všechny státy Evropské unie. Konference se uskuteční ve dnech 15.–16. června 2015 v Goethe-Institutu v Praze od 9 do 17 hodin.

Zvyšující se počet žáků, kteří vyrůstají v odlišném kulturním a jazykovém prostředí, nás nutí hledat způsoby, jak zajistit rovné příležitosti ve vzdělávání i pro žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština. Inspiraci můžeme hledat u kolegů ze zemí, kde se tímto tématem zabývají o několik dekád déle. Mezinárodní konference Vzdělávání žáků s OMJ – Výzvy a inspirace je pokračováním odborné diskuse profesionálů z oblasti vzdělávání žáků s migrační zkušeností z Finska, Německa (Saska) i České republiky. Program dvoudenní konference přinese příspěvky zahraničních i tuzemských přednášejících, odborné diskuse, workshopy a kulaté stoly.

Součástí programu bude mimo jiné i vyhlášení výsledků literární a tvůrčí soutěže METY pro žáky ZŠ a SŠ z celé České republiky s názvem „Čeština je i můj jazyk.“ Hlavním cílem soutěže je zamyslet se nad tím, co všechno musí nerodilí mluvčí zvládat při svém nástupu do nové školy v cizí zemi, a také nad rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu lidé komunikují a dorozumívají se.

V případě dotazů kontaktujte Markétu Votavovou na votavova@meta-ops.cz.

Zdroj: META, o. p. s.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR