06
červen
2015
sdfg

Tichý svět - Jak se pozná neslyšící?

Služby tisícům neslyšících spoluobčanů poskytuje již devátý rok. Boří komunikační bariéry a zapojuje neslyšící do veřejného života i zaměstnání. Obecně prospěšná společnost TICHÝ SVĚT odkazuje svým novým názvem do oblasti vlastní působnosti velmi výstižně. A se slovem „tichý“ pracují i všechny projekty, kterými pomáhá neslyšícím na cestě z izolace. O tom, jak propojit svět slyšících i neslyšících, si povídáme se zakladatelkou a ředitelkou Tichého světa, oceněnou loni ministrem zdravotnictví za mimořádné zásluhy v oblasti péče o  neslyšící, paní Marií Horákovou.


marie-horakova 

Ředitelka Tichého světa Marie Horáková. Foto: Archiv Tichého světaNa úvod mi dovolte otázku, s níž se setkáváte asi velice často – jak se na první pohled pozná člověk, který neslyší? 

Možná právě v tom je jádro pudla. Neslyšícího poznáte na první pohled jen tehdy, pokud v danou chvíli komunikuje znakovým jazykem. Hluchota je postižení, které není vidět. Lidé si většinou neumějí představit, co neslyšící prožívají, co potřebují. 

Jakými způsoby můžeme s neslyšícími správně komunikovat?

V první řadě je musíme upozornit, že s nimi chceme mluvit. Můžeme jim přiměřeně poklepat na rameno, mávnutím na sebe upozornit. Důležité je si uvědomit, že komunikace může začít, až když máme navázaný oční kontakt. Co řekneme ve chvíli, kdy se na nás nedívá, neslyšící nezachytí. Pro odezírání, což je nejčastější způsob komunikace, jsou zásady – stát čelem, dobře artikulovat, nezakrývat si ústa. Uvědomme si, že odezírání je velmi namáhavé a nemůžeme se spolehnout, že neslyšící všemu rozuměl. Dobré je mít možnost sdělení napsat, ať už na papír nebo na mobilní telefon, tablet či počítač. Pro od narození neslyšící je přirozené komunikovat znakovým jazykem. Čeština je pro ně cizím jazykem, proto je třeba opatrně zacházet s různými obtížnými obraty, neobvyklými výrazy, dlouhými větami – neslyšící nemusí dobře porozumět obsahu. V tomto případě je vhodné použít znakový jazyk, např. prostřednictvím tlumočníka – ať už přítomného na místě, nebo dostupného online na naší Tiché lince. 

Název Tichý svět jste pro společnost zvolili poměrně nedávno – můžete nám prozradit, jak tento nápad vznikl?

Původní název vznikl velmi narychlo, proto jsme přemýšleli nad názvem novým, který by vyjadřoval jednoznačně, komu pomáháme, a představil svět neslyšících. Tichý svět a jeho logo nyní vyjadřuje, jak je svět neslyšících krásný, proplétající se, nehmatatelný a neuchopitelný. Je potřeba otevřít srdce, abyste ho mohli poznat a naslouchat mu. 

Jaké služby Tichý svět neslyšícím nabízí?

Tichý svět nabízí neslyšícím služby, které jim umožňují začlenit se do společnosti a které zvyšují kvalitu jejich života. Nabízíme sociální a právní poradenství, pomoc a podporu při hledání zaměstnání, včetně tranzitního programu pro absolventy. Každý rok se nám podaří najít práci zhruba 50 neslyšícím. Vyvinuli jsme v Evropě unikátní Tichou linku, spočívající v online tlumočení a online přepisu, díky níž mohou neslyšící 24 hodin denně telefonovat. Tichá linka zajistí za rok přes 25 000 spojení, využívá ji téměř 1 000 klientů ke komunikaci v zaměstnání, s úřady nebo s rodinou. 

prednasky-skoly

Jedna z přednášek o neslyšících pro školy. Foto: Archiv Tichého světaTichý svět kromě služeb, které poskytuje neslyšícím, také neslyšící zaměstnává. Kolik a kde? Na jakých pozicích?

Ano, neslyšící u nás pracují, a to na různých pozicích, včetně těch vedoucích a odborných. Snažíme se rozvíjet jejich potenciál a schopnosti. Také je podporujeme v jejich dalším vzdělávání a snažíme se, aby je práce u nás bavila. Neslyšící pracují např. v Tiché kavárně, což je první pražská kavárna s neslyšící obsluhou, je také možné si objednat dort či slané dobroty v naší Tiché pekárně. Rozvíjíme projekt Tichý jazyk s výukou znakového jazyka, pod jehož křídly pracují neslyšící lektoři. Náš tým neslyšících redaktorů připravuje denně internetové Tiché zprávy ve znakovém jazyce, zejména ze světa a o světě neslyšících. Tento pracovní tým neslyšících vytváří také překlady do znakového jazyka a bilingvální webové stránky a výukové materiály – a to jak pro společnost Tichý svět, tak na objednávku. Na konci března Tichý svět zaměstnával 35 neslyšících. 

Můžete nám trochu přiblížit, jak se v Tiché kavárně hosté dorozumívají s neslyšící obsluhou? 

Někteří hosté přicházejí s obavami, které se ale po chvíli rozplynou. Je to různé, někdo zkouší znakovat, jiní jen ukážou prstem na vybranou položku v nabídce. Specifikem kavárny je také způsob objednávání pomocí barevného válečku. Postaví-li ho host zeleným nahoru, pro obsluhu je to pokyn, že host má vybráno a chce si objednat. Pokud chce zaplatit, postaví ho červeným koncem nahoru – a nemusí na číšníka volat. O tom, že se hosté v naší kavárně cítí dobře, svědčí i loňské vítězství v anketě „Nejlepší na Osmičce“ v kategorii kavárny/ cukrárny, kterou vyhlásila Městská část Praha 8 a do které se lidé zapojili hlasováním přes internet.   

Jaká je podle vás největší bariéra neslyšícího uchazeče o zaměstnání?

Většinou je to ostych a obavy z neznámého – že se s ostatními nedomluví. Lidé nevědí, jak s neslyšícími komunikovat. Často je citována hluchoslepá Helen Kellerová, která řekla, že „slepota odděluje člověka od věcí a hluchota od lidí“. Je to ale zbytečný strach. Neslyšící jsou lidé jako my se svými přednostmi i nedostatky – jsou mezi nimi přirozeně dříči i lajdáci. Mnozí neslyšící odezírají a používají mluvenou řeč, na kterou si přivyknete. Je také možné využít Tichou linku – službu online tlumočení či online přepisu, takže není třeba se ničeho obávat.

Co by měl zvážit člověk, který se rozhodne zaměstnat neslyšícího pracovníka?

Uznávám, že není úplně jednoduché promyslet náplň práce, pracovní postupy, míru nutného zásahu nebo přizpůsobení. Mohu doporučit využití služby našich pracovních konzultantů, kteří mají s danou oblastí velké zkušenosti a jsou velkou pomocí. Díky našim pobočkám je možné už využít jejich služeb nejen v Praze, ale i v dalších osmi krajích. 

Existují pracovní pozice, které jsou pro neslyšící vyloženě vhodné nebo naopak vyloženě nevhodné?

Obecně lze říci, že neslyšící nebudou vynikat tam, kde by náplň práce spočívala např. v osobní komunikaci se zákazníkem, nutné je dobře zvážit situace, kdy je třeba sledovat zvukový alarm či signál z vysílačky. Máme dobré zkušenosti s prací v potravinářství, ve skladech, v oblasti informačních technologií, ve školách, v provozních halách i u zákazníků – mezi neslyšícími jsou vynikající odborníci v mnoha odvětvích. Ve srovnání s námi, slyšícími, je neruší žádné zvuky zvenčí, lépe se soustředí. Hodně záleží na konkrétním provozu. Nedávno jsme poblahopřáli šťastnému neslyšícímu držiteli řidičského průkazu, který ho opravňuje řídit kamion. Znám neslyšící fyzioterapeutku, účetní, několik výzkumných pracovníků… Tam, kde slyšící telefonují, neslyšící mohou telefonovat přes Tichou linku nebo využít služeb přepisovatele mluvené řeči.

ticha-kavarna  

Kdopak by se neslyšící obsluhy bál! Foto: Václav HoličTichý svět kromě stálé nabídky služeb realizuje také jednotlivé projekty. Můžete jmenovat některý z  úspěšných?

Podařilo se nám vytvořit mezinárodní pracovní portál Neslysimpracuji.cz, kde ve spolupráci s největšími servery nabízejícími v České republice zaměstnání – Jobs.cz a Prace.cz –zveřejňujeme nabídky pro neslyšící. Na novém webu Neslysimpracuji.cz bylo koncem dubna evidováno více než desítek aktuálních nabídek pracovních pozic vhodných pro neslyšící, a to z celé České republiky. Součástí tohoto unikátního portálu jsou nejen pracovní nabídky, ale také praktické příručky pro neslyšící, zaměstnavatele i úřady práce. Všechny informace jsou dostupné také ve znakovém jazyce.

Vytvořili jsme bilingvální výukový program Finanční gramotnost pro neslyšící v českém a znakovém jazyce, v rámci něhož se neslyšící učí správně hospodařit s penězi. 

Mezi naše další projekty patří Bezbariérové nemocnice pro neslyšící. Vybavili jsme více než 100 nemocnic tabletem, který umožňuje online spojení s tlumočníkem. Jejich seznam najdou lidé na našich webových stránkách. Snažíme se, aby každý projekt byl udržitelný a rozšířila se tím trvalá nabídka služeb pro neslyšící.

Jakým způsobem se snažíte zvyšovat povědomí veřejnosti o světě neslyšících?

Pořádáme informační semináře, kurzy znakového jazyka, zajišťujeme také tlumočení hudby, písní či divadelních vystoupení do znakového jazyka. Máme i tradiční akce pro veřejnost, např. Znakuji, tedy jsem, což je oslava Mezinárodního dne mateřského jazyka. Nedávno proběhla Tichá party v pražských ulicích, pomocí níž jsme chtěli upozornit na tichý svět neslyšících – hudba byla pouštěna do sluchátek, takže kolemjdoucí jen viděli tančící dav. Velmi podařená akce!

Každoročně vydáváme kalendář Tichá místa, který symbolizuje problematiku neslyšících. Letos jsme za něj získali 2. místo v kategorii Vyjádření sociální role v prestižní soutěži Kalendář roku 2015. Oblíbený je také sousedský potlach Restaurant Day v naší Tiché kavárně. Hosté se přijdou pochlubit svým kulinářským uměním a naopak ochutnají jídlo sousedů. Lidé, kterým se naše činnosti líbí a chtěli by nás nějakým způsobem podpořit, najdou možnosti na našich stránkách. Za podporu děkujeme!

Závěrem mi dovolte poděkovat za milý rozhovor a popřát Tichému světu mnoho elánu, vytrvalosti a úspěchů do další práce.

Ptala se: Milada Záborcová, Nadace Neziskovky.cz

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR