06
červen
2015
sdfg

Být fundraiserem v POHODĚ

Zoran Dukić pracuje jako fundraiser – a je opravdu v pohodě. Energická povaha a temperament vedle obchodních zkušeností mu dnes pomáhají získávat prostředky pro lidi s mentálním handicapem. Jeho cesta do organizace POHODA – společnosti pro normální život lidí s postižením, však vedla přes mnoho odboček. O tom, jak se ze Srbska dostal do Čech, jak si hledal slovo fundraising ve slovníku i jak se mu daří bořit zažité představy, se dočtete v následujícím článku.

zoran-s-klientkou 

Zoran s klientkou po úspěšné prezentaci žádosti o grant v ČSOB. Foto: POHODA


Zoran pochází z Bělehradu. Počátek jeho cesty do České republiky se datuje do dob studií, kdy si vybral jako studijní obor na univerzitě v Bělehradě český jazyk a literaturu, protože ho náš jazyk i kultura vždy zajímaly. V roce 1991 si koupil letenku a do Prahy přijel zdokonalit svou češtinu. Z původního záměru zůstat měsíc se nakonec stalo 20 let, neboť – jak říká – „viděl potenciál státu, který se otevřel“ a doslova ho dostala atmosféra nadšení z počátku devadesátých let.

 

Plnou parou k fundraisingu

 

Zoran se nejprve začal věnovat tlumočení a překladům, jeho čeština je totiž opravdu brilantní. Poté se začala ozývat jeho kreativita, kterou doslova překypuje, a vrhl se do reklamy. Pracoval dlouhou dobu v nadnárodní reklamní a komunikační agentuře. Mezi jeho nejvýznamnější projekty patřilo například vedení komunikačních a prodejních kanálů pro tehdejšího telefonního operátora Oskar. Jeho starostí byla zejména implementace podlinkové reklamy a vedení týmu 250 až 500 prodejců po celé ČR. Jeho úkolem byl i trénink prodejních dovedností, mystery shoppingu včetně komunikace. Dlouhou dobu pracoval v obchodním segmentu, kde se opět věnoval tréninkům prodejců, obchodních zástupců a promotérů. Zároveň připravoval a implementoval sales promotion kampaně pro nadnárodní koncerny. Z těchto zkušeností čerpá dodnes, protože „fundraising rovná se obchod“.

 

„Musel jsem si nejprve slovo fundraiser najít ve slovníku.“

 

K práci fundraisera POHODY se dostal vlastně náhodou. Bývalá kolegyně z reklamy ho upozornila na inzerát na Jobs.cz s tím, že to je práce přesně pro něj. Jak s úsměvem říká, musel si nejprve slovo fundraiser najít ve slovníku, ale popis práce ho nesmírně zaujal. Chápal, že může využít svých obchodních dovedností a zároveň pomoci lidem s mentálním postižením. POHODA pracuje pouze s dospělými klienty s mentálním znevýhodněním a Zoran měl pocit, že právě tato skupina je na okraji zájmu společnosti.

„V POHODĚ jsem našel ředitelku, která má pochopení pro mé bláznivé nápady a v takovém prostředí se fundraising dělá dobře,“ říká Zoran. Ředitelka POHODY Lucie Mervardová dovolila Zoranovi rozčeřit hladinu ustálených postupů a vybočovat z řady. Příkladem je například vysoká míra zapojení samotných klientů POHODY do fundraisingu. Naposledy společně prezentovali žádost o grant u jedné z velkých bank – a úspěšně, grant získali i díky klientce, která hovořila o potřebách svých i dalších lidí s mentálním postižením.  

 

Rekvalifikací k novým dovednostem a kontaktům

 

Zoran společně s dalšími fundraisery absolvoval rekvalifikační kurz „Specialista fundraisingu a Public Relations“ u Nadace Neziskovky.cz, protože potřeboval získat odbornější znalosti z tohoto oboru. „Kurz mi velice pomohl v tom, abych si ujasnil věci a pojmenoval postupy, které jsem dělal už dříve v obchodě a zasadil je do kontextu prostředí neziskové organizace,“ uvádí Zoran. Díky kurzu navázal kontakty s kolegy z jiných neziskových organizací a také spolupráci s Nadací Neziskovky.cz. Podzimní termín téhož rekvalifikačního kurzu již proběhne v prostorách sociální kavárny Bílá vrána, kterou provozuje POHODA a ve které nacházejí zaměstnání lidé s mentálním postižením.

momentalni-sceny

Momentka z akce Momentální scény v Bílé vráně. Foto: POHODA

Neobyčejná kavárna, kde to žije

 

Právě kavárně Bílá vrána, která nově přesídlila do ulice Ve Smečkách v Praze 1, věnuje Zoran velkou spoustu času. Snaží se pro ni získávat finanční prostředky, aby kavárna, která je sociálním podnikem, mohla vytvářet nová pracovní místa pro lidi s mentálním postižením. Mezi jeho nápady patří i rozšíření a profesionalizace cateringové služby v roce 2013, která pomáhá zaměstnávat více lidí s postižením a tím i finančně výrazně pomáhá kavárně. 

Vymyslel také projekt „Momentální scéna“, kde se nejen klienti POHODY, ale i další lidé s jakýmkoliv postižením mohou umělecky projevit. Proto se v Bílé vráně hraje divadlo, pořádají koncerty či výstavy obrazů a fotografií. Projekt ukazuje lidi se znevýhodněním z jiné stránky a snaží se propojovat světy lidí s hendikepem i bez něj. Pokud by kdokoliv ze čtenářů měl zajímavý umělecký projekt, který by chtěl v prostorách Bílé vrány prezentovat, v POHODĚ se o něm rádi dozvědí na pr@pohoda-help.cz.

Kromě Bílé vrány však Zoran získává finanční prostředky pro celou organizaci. POHODA je obecně prospěšnou společností, která od doby svého vzniku v roce 1998 poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením. Umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Věří, že i dospělí lidé s mentálním postižením chtějí a mají dostat šanci žít plnohodnotným důstojným životem jako zdraví spoluobčané. Snaží se o zkvalitňování sociálních služeb a života lidí s postižením. 

A jaké jsou Zoranovy plány? „Dělat fundraising způsobem, jakým se dosud v České republice nedělá a získat tak pro kolegy s mentálním postižením co nejvíce finančních prostředků,“ říká s tajemným úsměvem Zoran Dukić.

Autorka: Bára Kiliesová, POHODA, o. p. s.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR