07
léto
2015
sdfg

Na veřejně prospěšné aktivity přispívá jen každý desátý

Jak jsme na tom v České republice s dárcovstvím? Počty pravidelných či občasných přispěvatelů se v meziročním srovnání příliš nezměnily. Různé prospěšné projekty pravidelně podporuje asi 10 % lidí, téměř polovina populace přispěje jednorázově jednou za čas. Imunní ke všem žádostem o příspěvek a podporu zůstává asi 12 % populace, která nepřispívají nikdy. Vyplývá to z výsledků výzkumu, který provedla společnost Insight Lab.

Odpůrce dárcovství odrazuje nejčastěji nedůvěra, že se pomoc dostane opravdu na potřebné místo, nebo nedostatek vlastních finančních prostředků. Pravidelný příspěvek na veřejně prospěšné aktivity posílají častěji vysokoškolsky vzdělaní lidé (17 %), než ti s nižším vzděláním (bez maturity jen necelá 4 %). Mezi lidmi, kteří pravidelně podporují obecně prospěšné projekty, jsou také více zastoupeny ženy, než muži. Více než polovina dotázaných se shodne na tom, že hlavní motivací pro rozhodnutí přispět je mimořádně nešťastná událost a pocit, že solidarita s potřebnými je nutná a pomáhat je zkrátka správné.

Mezi způsoby podpory vede v České republice dárcovská SMS, kterou využívá více než 70 % přispěvatelů. Z výzkumu dále vyplývá, že populárním způsobem pomoci je i dobrovolnictví – 60 % lidí je ochotno každý měsíc věnovat část svého volného času k obecně prospěšným účelům. Výsledky výzkumu zpracovala společnost InsightLab také do přehledné infografiky.

Zdroj: InsightLab

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR