07
léto
2015
sdfg

Dítě patří do rodiny. Opravdu?

Ve skutečnosti je v České republice běžnou praxí ústavní péče. Více než 1 200 českých dětí začíná psát svůj životní příběh v kojeneckých ústavech, daleko od opravdové rodiny. To je mimochodem nejvíce v Evropě. Sedm neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče nyní založilo Asociaci Dítě a Rodina. Důvodem byla snaha o účinnější prosazování změn v systému péče o ohrožené děti v České republice.
asociace 

V Úmluvě o právech dítěte, kterou Česká republika ratifikovala v roce 1990, jsou deklarovány premisy, které se zavázala dodržovat. Mimo jiné se zde uvádí, že „… rodina, jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti, uznávajíce, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění“.

Legislativní změny v oblasti péče o ohrožené děti začaly v roce 1991 implementací Úmluvy o právech dítěte do právního systému České republiky. V roce 2012 byla přijata Národní strategie ochrany práv dětí, v roce 2013 vstoupila v platnost novela zákona o sociálně-právní ochraně a od roku 2014 platí nový občanský zákoník. Všechny tyto právní úpravy by měly vést ke zlepšení systému péče o ohrožené děti u nás. V poslední době však přichází ze strany mezinárodních organizací kritika jeho fungování.

Systém péče o ohrožené děti ve většině evropských zemí na prvním místě podporuje práci s biologickou rodinou. Pokud je umístění dítěte mimo rodinu nutné, je před péčí ústavní upřednostňována náhradní rodinná péče. Děti do věku tří let se v mnoha evropských zemích do ústavní péče neumísťují vůbec. Česká republika má bohužel smutné prvenství v počtu dětí umístěných v kojeneckých ústavech – v roce 2014 šlo o celkem 1 233 dětí. Alternativou k ústavní péči je péče pěstounská, která je pro mnoho dětí často jedinou možností, jak získat rodinu.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která platí od roku 2013, přinesla pozitivní změny preferující náhradní rodinnou péči a umožňující profesionální pěstounství na přechodnou dobu. Díky tomu počet dětí vyrůstajících v pěstounských rodinách oproti předchozím letům stoupá, ale změny jsou pomalé. Nejproblematičtější je situace u dětí do věku tří let. Počet pěstounů je nedostačující, právní procedury zdlouhavé a miminka jsou nadále umísťována do ústavní péče. Smutné je, že se v současné době, v souvislosti s medializací konkrétních případů ohrožených dětí, začínají objevovat aktivity, které zpochybňují a relativizují úlohu pěstounské péče. Objevuje se též snaha o revizi stávající novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která by mohla v konečném důsledku znamenat krok zpět ve vývoji legislativy v oblasti péče o ohrožené děti.

Z těchto důvodů se organizace Amalthea, o. s., Centrum podpory, o. p. s., Dobrá rodina, o. p. s., Nadace Sirius, Nadační fond J&T, Rozum a cit, zapsaný spolek a Středisko náhradní rodinné péče, spolek, rozhodly založit Asociaci Dítě a Rodina. Jejím cílem je vytvořit společnou platformu pro organizace, které spojují společné postoje a které usilují o zlepšení systému péče o ohrožené děti. Prvořadým úkolem Asociace je docílit sjednocení systému péče o ohrožené děti, v současnosti rozděleného mezi tři ministerstva, pod pravomoc Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Zdroj: Asociace Dítě a Rodina

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR