07
léto
2015
sdfg

Veřejně prospěšný poplatník a odpisy

Veřejně prospěšný poplatník (dále jen VPP) nakoupil auto Mercedes Transporter za 950 000 Kč. Toto auto bylo financováno z 50 % z přijatých darů a z 50 % z vlastních zdrojů. Dary přijaté pro financování tohoto auta byly účtovány MD 221/D 901 (Vlastní jmění).

Jak správně stanovit:

  1. Účetní odpisy včetně jejich proúčtování? Účetní odpis bude stanoven z PC 950 000 Kč. Je třeba rozpouštět vlastní jmění do výnosů MD 901/D 648? V tomto případě by to byla částka ve výši 50 % vypočtených účetních odpisů.
  2. Daňové odpisy? Musí se daňově odpisovat ze snížené pořizovací ceny o hodnotu darů na tento majetek? V případě, že využiji osvobození na bezúplatné příjmy (dary) – musím v daňovém přiznání vyloučit účetní odpisy majetku, který byl nabyt bezúplatně. V daňovém přiznání pak již nebudu zohledňovat rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. Pokud se VPP vzdá osvobození bezúplatných příjmů, pak bychom měli tento rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy v daňovém přiznání zohlednit.

 

Odpověď:

 

Nejdříve se zaměřme na oblast daňových odpisů. Jak vyplývá z úpravy § 29 odst. 1 Zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), vstupní cena hmotného majetku se snižuje o:

  • poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, Regionální rady regionu soudržnosti;
  • poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu;
  • poskytnuté granty Evropských společenství;
  • poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení, pokud se tyto prostředky neúčtují podle zvláštního právního předpisu ve prospěch výnosů (příjmů).

Obdobně se postupuje i u hmotného majetku vytvořeného vlastní činností a rovněž v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě účelového peněžitého daru na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení.

Ze znění dotazu vyplývá, že se jednalo o dary přijaté na financování pořízení tohoto automobilu, vstupní cena automobilu jako hmotného majetku by tak měla být snížena o tyto přijaté bezúplatné příjmy a daňové odpisy tak budou zjišťovány ze vstupní ceny snížené o tyto dary.

Odpověď si můžete dočíst v celém článku.

Ing. Zdeněk Morávek, Wolters Kluwer, a. s.
unes 

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR