08
září
2015
sdfg

Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky

Šárka Prudká

Wolters Kluwer, a. s.

Kniha postupuje od širšího vymezení sociálních služeb v rámci sociální politiky státu, přes účast subjektů územní samosprávy v zajišťování sociálních služeb, až k užšímu pojetí sociálních služeb a jejich specifik ve sféře péče o seniory, která se zároveň prolíná se zdravotní péčí o tuto cílovou skupinu osob. Publikace neopomíjí analýzu financování sociálních služeb pro seniory, a to jak z pohledu uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů, tak i z pohledu role veřejnoprávního a soukromoprávního sektoru při jeho zajišťování. Pozornost je věnována zkvalitňování sociálních služeb pro seniory a opírá se o vlastní výzkumná šetření, která proběhla v regionu s vysokou intenzitou stárnutí – ve městě Havířově a okolí.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR