08
září
2015
sdfg

Centrum Anabell nově posílí prevenci poruch příjmu potravy

Neziskový sektor je typický tím, že jeho představitelé ovlivňují různé společensky palčivé otázky, pomáhají svým cílovým skupinám – často ve sféře sociálních služeb - a věnují se souvisejícím preventivním a osvětovým aktivitám. Takové je i Centrum Anabell, které se specializuje na problematiku poruch příjmu potravy, a to již od roku 2002. Díky projektu „Vím, proč jím? / Vím, proč jím!“, na který se podařilo získat finanční podporu z Norských fondů, se novými programy zaměří na prevenci těchto onemocnění.
anabell

Do boje s poruchami příjmu potravy nově s posilou. Foto: Archiv organizace

Obsahem projektu jsou tři klíčové aktivity:

  1. na sociálních sítích proběhne videokampaň s pěti komentovanými spoty,
  2. pracovníci Centra Anabell se vydají na přednáškové turné, kdy se ke třem tisícům žáků či studentů dostane 150 přednášek na téma poruch příjmu potravy,
  3. nakonec vznikne nová webová stránka Knihovna Anabell.

„Získání dotace z Norských fondů si velice vážíme. O poruchách příjmu potravy se stále nehovoří tolik, jak bychom si představovali a zejména tak, jak by bylo potřeba. Všechny uvedené aktivity směřují k destigmatizaci a současně i prevenci psychiatrických onemocnění, v našem případě právě ve spektru poruch příjmu potravy, a pomohou nám ještě více a jinak prohloubit naše preventivní úsilí,“ říká Mgr. Dana Starostková, zástupkyně ředitelky pro oblast klientských programů. Z Norských fondů Anabell na projekt „Vím, proč jím? / Vím, proč jím!“ získá celkem 731 088,00 Kč, dalších 81 232,00 Kč musí vynaložit z vlastních zdrojů. Projekt trvá od května 2015 do dubna 2016.

Videokampaň má prostřednictvím pěti maximálně dvouminutových spotů reagovat na postupný zcela automatický způsob komunikace dnešní společnosti prostřednictvím sociálních sítí a internetu obecně. Forma letáčků či jiné formy sdělování informací veřejnosti nejsou tak aktuální ani účinné; a pro výskyt poruch příjmu potravy je nejvíce ohroženou skupinou právě ta, která nejčastěji vyhledává informace na internetu. „Videa, která díky dotaci z Norských fondů zajistíme po stránce natáčení, střihu i zvukovýroby, rozpracovávají základní témata – proč je důležité jíst, zda je možné léčit se sám nebo zda je lepší spolupracovat s lékařem, jestli je psychiatrie opravdu takovým strašákem, kde vůbec hledat pomoc a jestli se lze navždy vyléčit. Rozhodli jsme se znovu upozorňovat na to, jak nebezpečné jsou anorexie a bulimie nemoci, jak zásadně mohou ovlivnit a někdy i dramaticky změnit životy mladých lidí, pokud nedokáží odhadnout význam pojmu zdravý životní styl, podlehnou nezdravým módním stravovacím trendům a neodpovídající kritice,“ vysvětluje režisér videospotů Petr Sladký, profesí střihač a režisér České televize.

Ke zvýšení informovanosti na školách, konkrétně v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském a dále v hlavním městě Praze včetně kraje Středočeského, byla zvolena forma přednášky v kombinaci s workshopem. Ten je standardním modelem, jak žáky a studenty zaujmout, nenudit, přinést něco poutavého a interaktivního. Cílem je problematiku vysvětlit tak, aby byli studenti schopni předat informace, pokud by někdo z jejich okolí psychiatrickou či jinak odbornou pomoc v souvislosti s poruchami příjmu potravy potřeboval.

stránka Knihovna Anabell sjednotí doposud vydané e-materiály Centra Anabell na jednom místě. Vznikne tak jednotné místo a nabídka cílové skupině při hledání informací o možnostech pomoci a podpory. Stránka bude doplněna o příběhy pacientů a o kontakty na odbornou pomoc.

Projekt „Vím, proč jím? / Vím, proč jím!“, číslo a název grantu: CZ.11/MGS/025 v rámci Programu CZ11, Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, MALÁ GRANTOVÁ SCHÉMATA, je financován z EHP a Norských fondů 2009-2014.

Zdroj: Centrum Anabell

norway
Podpořeno grantem z Norska.

Supported by grant from Norway.

 

verze pro tisk

PR článek

  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR