10
listopad
2015
sdfg

Jakou podobu má queer bezdomovectví?

Rad Bandit v Praze pracuje v organizaci Jako doma, která se zabývá bezdomovectvím žen - specifickou skupinou se zvláštními potřebami. Do Seattlu proto odjel s jasným záměrem pracovat s podobně znevýhodněnou skupinou osob – mladými LGBT lidmi bez domova. Díky Community Solutions Programu od poloviny srpna působí na severozápadním pobřeží USA a sbírá zkušenosti. Jak se pracuje v zahraničí s tématem, které patří v českých podmínkách k těm ožehavým, vylíčil Rad Bandit v následujícím článku.
rad

Rad Bandit vyrazil do Seattlu ve státě Washington s nadšením získávat nové zkušenosti v práci s lidmi bez domova. Foto: Archiv Rad Bandit

 

V Seattlu jako doma

 

Seattleskou organizaci Peace for the Streets by Kids of the Streets (PSKS), jsem si vybral nejen kvůli lidem, se kterými pracuje: před dvaceti lety byla založena mladými lidmi bez domova, pro mladé lidi bez domova. Její nastavení a fungování tedy dodnes kopíruje bottom-up model, kdy rozhodovací moc a nastavení služby vychází z moci jejích uživatelů, nikoli z moci odborníků – sociálních pracovníků. Uživateli komunitního centra PSKS jsou mladí lidé ve věku 18-29 let, a v rozporu s běžnou praxí nejsou nazýváni "klienty/klientkami, ani uživateli služeb" ale účastníky, neboli participanty a participantkami.

Tato praxe je podobná mé domácí organizaci, kde s našimi ženami spolupracujeme a nazýváme je tedy spolupracovnicemi. Oslovení a status participantů/ek a spolupracovníků má velký dopad na jejich vnímání sebe samých a jejich schopnost empowermentu a fungování v organizacích, které je mají podporovat. Vzhledem k tomu, že PSKS, stejně tak jako Jako Doma svými aktivitami míří právě na dosažení zmocnění (empowermentu) extrémně znevýhodněných osob, bylo pro mě značně inspirující zkoumat a reflektovat podobné dynamiky v PSKS, která na rozdíl od JD pracuje s větším počtem participantů/ek. Do fungování komunitního centra je zapojeno více než 150 osob.

Tvorba rozhodování v tak velkém počtu mladých lidí přitom není nijak problematická, což je definitivně velkou inspirací, jak pro mě osobně, tak pro JD. Takzvaná Core Group (klíčová skupina participantů/ek) se schází pravidelně každý čtvrtek, a činí rozhodnutí o fungování služby. Vzhledem k tomu, že centrum nedávno otevřelo také noclehárnu, participanti a participantky rozhodovali například i o tom, jak často bude noclehárna otevřená, kdy bude večerka a budíček a kolik psů a koček může v centru být přes noc aby nedocházelo ke konfliktům. Členy a členkami Core Group se může stát kdokoli aktivně participuje ve fungování centra nejméně po dobu tří měsíců, a dokáže tím ostatním, že má skutečný zájem budovat aktivní svépomocnou komunitu mladých lidí bez domova.
gender

Genderově korektní? Foto: Archiv Rad Bandit

 

Nasbírat postřehy a zkušenosti

 

Vzhledem k tomu, že až 50% participantů a participantek PSKS se definuje jako LGBT (souhrnné označení osob s menšinovou sexuální orientací vůči heterosexuální - pro lesby, gaye, bisexuály a transgender, pozn. red.), účastníci například také určili, že všechny sprchy, toalety a umývárny v centru jsou genderově neutrální. Funguje zde systém, kdy při prvním představení představovaný člověk určí v jakém rodě chce být oslovován, což typicky probíhá nějak takhle: "Hi, I am Alex, and I use they/them pronouns". Specifické potřeby LGBT osob, a citlivost k rozdílům v genderové identitě a sexuálních preferencích jsou v centru reflektovány mnoha způsoby, a staly se ohniskem mého zájmu, také proto, že si uvědomuji, že v ČR dosud neexistuje studie, anebo organizace která by se problematikou zabývala hlouběji.

Během svého pobytu v Seattlu proto realizuji vizuálně-narativní analýzu s mladými lidmi bez domova, kteří se definují jako LGBT. Intenzivní spolupráce s queer znevýhodněnou populací mi tak přiblížila nejen její svět, a porozumění problematice disproporčního zastoupení LGBT osob bez domova v celkové populaci osob bez domova, ale také umožnila navázat spolupráci s aktivisty v oblasti LGBT práv. Justin Tindall, koordinátor mezinárodní sekce projektu IT GETS BETTER, Dan Savage – novinář a zakladatel IT GETS BETTER a další osobnosti a projekty, jako například The Mockingbird Society, mi nabídli svoje zkušenosti a byli ochotni nasdílet jejich názor na aktuální situaci a potřeby širší LGBT populace ve státě Washington.

queer

V USA je práci se specifikami lidí bez domova zatím věnována mnohem širší veřejná diskuze. Foto: Archiv Rad Bandit

Zpátky s velkými ambicemi

 

Zjištění, že Seattelská queer komunita po vybojování stejných legislativních práv včetně plnohodnotného manželství nyní obrací svůj zájem k sociálním tématům jako například disproporční chudobě a diskriminaci zejména Trans osob a lidí z etnických menšin, považuji za extrémně důležité a inspirativní.

Můj pobyt v Seattlu utíká neuvěřitelným tempem. Jsem nicméně rád, že před mým návratem do ČR budu moci svým spolupracovníkům z řad LGBT osob bez domova, partnerským organizacím, kolegům a kolegyním představit výstupy své práce. Vernisáž výstavy fotografií queer osob bez domova bude doplněna panelovou diskusí na téma queer bezdomovectví a zejména výstupy z realizované studie. Event proběhne ve veřejné knihovně Capitol Hill v Seattlu, jen pár dní před závěrečnou konferencí ve Washington DC. Přestože ta už moje několikaměsíční působení v USA uzavře zcela, porozumění tématu LGBT bezdomovectví a fotografický materiál, který se mnou poputuje zpátky do ČR, se stane podkladem pro sérii veřejných přednášek pro pracovníky v oblasti bezdomovství v ČR. Těším se na oboje.

Autor: Rad Bandit, Jako doma, o.p.s.

 


Community Solutions Program je program amerického Ministerstva zahraničních věcí (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State), implementovaný mezinárodní neziskovou organizací IREX. Více informací o programu naleznete na webových stránkách organizace.

 

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR