11
prosinec
2015
sdfg

Snížení základu daně u spolku

Spolek jako veřejně prospěšný poplatník může uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, pokud budou tyto prostředky použity ke krytí nákladů v následujících třech letech. Pochopila jsem správně, že bude-li základ daně na řádku 200 přiznání k dani z příjmů právnických osob např. 3 000 000 Kč, mohu snížit základ o 30 % 900 000 Kč ř. 251 a potom základ daně ř. 270 bude 2 100 000 Kč a 19% daň ř. 290 bude 399 000 Kč?

 

Odpověď:

 

Spolek jako veřejně prospěšný poplatník má možnost uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP s tím, že patří mezi veřejně prospěšné poplatníky, u kterých platí v tomto směru lhůta tří let. Základ daně snížený podle § 34 ZDP může dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Úvaha obsažená v zadání dotazu je správná, snížení základu daně se uvádí na řádku č. 251, pokud tedy na řádku č. 200 jako základ daně bude vykázána částka 3 000 000 Kč, 30% snížení představuje 900 000 Kč, což je částka mezi hraničními limity 300 000 Kč a 1 000 000 Kč. Základ daně po snížení uvedený na řádku č. 270 bude činit 2 100 000 Kč a daň při sazbě 19 % potom 399 000 Kč (řádek č. 290).

Jenom doplňme, že pokud poplatník nedodrží podmínky pro snížení základu daně, je povinen postupovat podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 9 ZDP a odpovídajícím způsobem základ daně zvýšit.

Ing. Zdeněk Morávek, spolupracovník Wolters Kluwer.

wk 

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR