1-2
leden/únor
2016
sdfg

36 organizací pro změnu systému péče o ohrožené děti

Současný stav systému péče o ohrožené děti je stále nevyhovující a dlouhodobě neudržitelný. Roztříštěnost systému a neřešení jeho základních problémů vedlo k založení Asociace Dítě a rodina. Její členové aktivně sledují vývoj v oblasti péče o ohrožené děti, ve snaze urychlit transformaci systému kontaktovali jednotlivá ministerstva, oslovují poslance. Asociace má nyní za sebou první půl rok existence - za tuto dobu se rozrostla v základnu s 36 členy.

Nedávné legislativní úpravy sice přinesly pozitivní změny, ale z řady analýz a výzkumů a především z poznatků, získaných v praxi, vyplývá potřeba zásadní reformy systému péče o ohrožené děti. Systém je v ČR nejednotný, spadá do gesce několika ministerstev, což má přímé negativní dopady na jeho fungování. Je přitom nutná shoda v základních principech a postupech, neexistují však relevantní podklady pro vytvoření systémového vedení, transparentního financování, sběru dat či jednotného informačního systému – tedy nutných podmínek, které by zajistily systému péče o ohrožené děti optimální fungování.

Snahou Asociace Dítě a rodina je proto navazovat kontakt s organizacemi napříč Českou republikou a rozšiřovat svoji členskou základnu, protože jedině tak může pomoci prosadit pozitivní kroky v transformaci systému péč e o ohrožené děti. Je otevřena všem právnickým osobám, které se oblasti věnují. Bližší informace o členství naleznete na jejich webových stránkách http://www.ditearodina.cz/o-nas/clenstvi-v-asociaci.

Zdroj: Nadace Sirius

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR