3
březen
2016
sdfg

Visegrád – co může nabídnout vašim projektům?

Česká republika – Maďarsko – Polsko – Slovensko, tedy takzvaná Visegrádská čtyřka, daly před 15 lety vzniknout takzvanému International Visegrad Fund (IVF). Ten nabízí už dlouhá léta podporu v programu malých a standardních grantů pro organizace z některé z členských zemí ve spolupráci s alespoň dvěma partnery z dalších států Visegrádu, tedy Gruzie, Moldávie, Rumunska či Ukrajiny. Díky podpoře IVF vznikají nejrůznější zajímavé projekty, v loňském roce například otevřená síť pro vzdělávání - POINT.

fundraising

České centrum fundraisingu je jedním z úspěšných žadatelů. Inspirujte se! Foto: ČCF

Vedle těchto poměrně obecně známých grantových příležitostí se už méně ví, že IVF spravuje také významný fond zaměřený na přenos know-how a rozvoj demokratické infrastruktury v zemích západního Balkánu a tzv. Eastern Partnership (EaP). Je potěšující, že se IVF začíná profilovat jako mezivládní fond, který není zaměřen pouze dovnitř Visegrádské čtyřky, ale také na podporu vzájemného obohacování, spolupráce, sdílení a partnerství s našimi sousedy.

 

České centrum fundraisingu získalo již druhým rokem podporu na rozvoj školitelských, konzultačních a koučovacích dovedností a sítě školitelů a konzultantů, kteří se specializují na rozvoj a podporu udržitelnosti, diverzifikace zdrojů a profesionalizace občanského sektoru. Srdcem programu je intenzivní školení lektorů při setkání na statku v jižních Čechách. Vloni se tam sjelo 28 lektorů a konzultantů z 8 zemí CEE regionu, od nadějných lektorů - začátečníků až po velmi zkušené a zavedené lektorské matadory. Díky účasti partnerů z dalších zemí nad rámec těch, které v rámci programu podpořil IVF, v rámci programu v roce 2015 mohl vzniknout nový projekt - otevřená síť POINT (Platform for Opportunities and Ideas in Non-Profit Training).

 

Specialitou tohoto dlouhodobého vzdělávacího programu byl důraz na pokročilé školitelské metody, využívání her, simulací a interakce – včetně využívání venkovních aktivit v tematickém vzdělávání dospělých a práce s dynamikou vícedenních vzdělávacích akcí.

 

Letošní setkání je nachystáno na druhou polovinu dubna 2016 a partneři z Gruzie, Moldávie a Ukrajiny k účasti opět vybírají po pěti lektorech a konzultantech, Maďaři, Poláci a Slováci po dvou a na vlastní náklady se přidají další školitelé z Bulharska, Rumunska či Srbska. Letošní setkání zřejmě posílí také zájemci z Holandska a USA. Podstatným úspěchem ale především je, že se síť lektorů a konzultantů specializovaných na rozvoj udržitelnosti a diverzifikace zdrojů neziskovek v regionu začíná dávat do pohybu,lektoři sdílejí informace i příležitosti a často pak školí společně, nebo doporučí kolegy z jiných zemí, kteří se specializují na konkrétní žádané téma. V rámci sítě letos začínají také vznikat sdílené moduly konkrétních vzdělávacích programů a akcí. Zkrátka a dobře: That's the POINT!

 

Autor: Jan Kroupa, České centrum fundraisingu

 

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR