3
březen
2016
sdfg

Konference „Děti a domácí násilí – nové perspektivy“

Centrum LOCIKA – pro pomoc dětem zažívajícím domácí násilí, pořádá konferenci věnovanou novým perspektivám práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím. Konference se bude konat ve čtvrtek 31. března 2016 v Národní technické knihovně v Praze 6 v Dejvicích, od 10 do 16 hodin. Program bude zaměřen na inspirativní programy ze zahraničí i z domácího prostředí, příspěvek přislíbila např. brněnská SPONDEA.

Prezentovány budou zkušenosti s metodikou nově vzniklého centra LOCIKA pro práci s celou rodinou. Centrum pracuje nejen s dětmi, ale i s oběma rodiči tak, aby bylo zachováno bezpečí dítěte i ohrožené osoby, a zároveň si dítě mělo možnost utvářet zdravý vztah k oběma rodičům. Cílem je vyrovnání se dítěte s důsledky domácího násilí a to, aby dítě mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí bez násilí.

Zveřejněny budou i první výsledky výzkumu „Děti a domácí násilí“ prováděného týmem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ve spolupráci s organizací ACORUS a centrem LOCIKA. Studie bude prezentovat nejen statistická, ale především kvalitativní data, zaměřená nejen na vliv domácího násilí na vývoj dítěte, ale také na to, co děti v situaci, kdy DN zažívaly, potřebovaly, a co jim naopak v této situaci nepomáhalo. Tato data budou vycházet i z informací získaných v přímých rozhovorech s dospělými, kteří jako děti zažívali domácí násilí. Cílem konference je společné hledání cesty k novému systému práce s dětmi, které zažívají domácí násilí. Naší snahou je děti před násilím účinně ochránit a zároveň pro ně zachovat rodičovství v případech, kdy partnerství jejich rodičů selhává.

Zdroj: Centrum LOCIKA

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR