4
duben
2016
sdfg

Mají lidé s postižením rovný přístup ke vzdělávání dospělých?

Účelem projektu s názvem „Adult Education Made Accessible“ (AEMA) je podpořit dospělé osoby se znevýhodněním nebo postižením. Zasazuje se o rovný přístup ke vzdělávání dospělých. Širší setkání zaměřené na některé nástroje projektu AEMA proběhlo v úterý v Praze. Následovala mezinárodní pracovní schůzka všech zúčastněných partnerů v Barceloně. Obou setkání se zúčastnili zástupci organizace Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s., kteří projekt v České republice zaštiťují.

Obsahem pražského jednání byly způsoby zapojení různých subjektů - které se zabývají zvyšováním kompetencí, znalostí a dovedností osob se zdravotním postižením - do sítě AEMA. Zúčastnění se dále společně zabývali reflexí hodnotícího nástroje, který je schopen určit, do jaké míry je daná instituce připravena přijímat osoby s postižením. Za obtížně přeložitelným názvem „Maturity Matrix“ se skrývá propracovaná sada škál v oblastech, jež souvisí s tzv. „přístupností“. Jedná se jak o přístupnost fyzickou či technologickou, tak o přístupnost demonstrovanou v oblasti hodnot a postojů organizace či přizpůsobování vzdělávacích metod.

Následné setkání v Barceloně ukázalo, že všichni partneři projektu z 11 evropských zemí - mj. z Rakouska či Švédska – mají velký zájem podpořit snadnější přístup osob s postižením k celoživotnímu vzdělávání. Velkou otázkou, která však zůstala bez odpovědi, je, jak zmíněný ušlechtilý a důležitý cíl naplnit konkrétně v každé jednotlivé zemi. AEMA je financována z programu Grundtvig Evropské komise.

Zdroj: Rytmus, o.p.s.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR