7-8
léto
2016
sdfg

Občerstvení u neziskovky

Vyrazí-li sportovní klub s dětmi na zápas a platí jim stravování v hotelu, je toto stravování daňově uznatelné? V případě, že klub pořádá soustředění pro děti, které si děti hradí, a v rámci pobytu se kupují nápoje – jsou daňově uznatelné? A do třetice – pořádá-li sportovní klub Mikulášskou akci pro děti (bez vstupného) a platí dětem balíčky + občerstvení, bude se jednat o uznatelný náklad?

 

Odpověď:

 

Občerstvení dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), § 25 odst. 1 písm. t) není daňově uznatelným nákladem, nicméně u spolku k příliš časté aplikaci tohoto ustanovení nedochází.

U spolku nedojde příliš často k tomu, že by vůbec musel daňovou uznatelnost občerstvení, resp. obecně nákladů na hlavní činnost posuzovat. V případě, že náklady v nepodnikatelské činnosti spolku jsou vyšší než výnosy, nejsou tyto výnosy předmětem daně z příjmu a tedy i všechny náklady v činnosti jsou daňově neuznatelné. A pak je struktura těchto nákladů z pohledu daně z příjmů nezajímavá. To je pravděpodobně nejčastější praktický případ u spolku.

Dalším poměrně častým případem jsou projekty, na které spolek dostává dotaci a v rámci rozpočtu dotace je i krytí nákladů na občerstvení. Dotace není u spolku předmětem daně a proto i v tomto případě jsou všechny související náklady nedaňové a není třeba jednotlivě posuzovat.

Obdobná situace nastává i v případě úhrady občerstvení z osvobozeného daru. Pokud by spolek byl v dané nepodnikatelské (většinou hlavní) činnosti v zisku a nešlo by o úhradu z dotace či osvobozeného daru, teprve pak by byly související příjmy předmětem daně a teprve potom musí spolek posuzovat náklady z pohledu daňové uznatelnosti. Posuzuje je stejným způsobem jako např. podnikatelský subjekt, pravidla se neliší. Danově uznatelným může být náklad, pokud ho ve finále uhradí někdo jiný [viz § 24 odst. 2 zc) ZDP]. Tedy například pokud si děti hradí soustředění a spolek bude mít jasně napsáno, že cena kryje definované občerstvení (nápoje), pak toto občerstvení může být daňově uznatelným nákladem.

Tedy u občerstvení je vždy třeba zvažovat, zda je součástí ztrátové nepodnikatelské činnosti nebo je hrazeno z dotace nebo je hrazeno z osvobozeného daru (příspěvku na hlavní činnost spolku) nebo je hrazeno z účastnického poplatku apod. V těchto případech není třeba občerstvení nijak zvláště řešit. Pokud jde o ziskovou činnost a náklad není hrazen žádným z uvedených způsobů, pak je třeba občerstvení klasifikovat jako daňově neuznatelný náklad.

Ing. Miroslava Nebuželská, spolupracovnice Wolters Kluwer ČR, a. s.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR