9
září
2016
sdfg

Webové stránky – jak je to s odpisy?

Naše organizace si nechala na zakázku zhotovit webové stránky v hodnotě 350 000 Kč. Můžeme účtovat do nákladů nebo jde o dlouhodobý majetek? A jak ho budeme odpisovat?

 

Odpověď:

 

Dle mého názoru jsou internetové (webové) stránky pořízené od jiné osoby dlouhodobým nehmotným majetkem. Pokud tedy jejich pořizovací cena přesáhne 60 000 Kč, není možné je zahrnout jednorázově do nákladů, ale pouze postupně rozpustit v čase formou daňových odpisů. V případě dotazu (pořizovací cena v hodnotě 350 000 Kč) tak je zřejmé, že se v tomto případě jednoznačně jedná o nehmotný majetek dle § 32a ZDP.

Otázka je, o jaký typ nehmotného majetku se jedná a jaká tedy bude doba jeho odpisování. V případě „aktivní“ webové stánky, kde prohlížející mohou např. objednávat zboží či služby, kontaktovat společnost, která se na webu prezentuje, zasílat dotazy apod., se bude jednat o software s dobou odpisování 36 měsíců. Pokud by se ovšem jednalo pouze o pasívní webovou stránku, která má pouze informativní nebo reklamní charakter a neumožňuje žádnou interakci mezi prohlížejícím a prezentovanou společností, tak v tomto případě o software nepůjde, ale bude se jednat o ostatní nehmotný majetek s dobou odpisování 72 měsíců.

Ing. Christian Žmolík, spolupracovník Wolters Kluwer ČR, a. s.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR