10
říjen
2016
sdfg

Před volbami se s neziskovkami moc nepočítalo

Nestátní neziskové organizace (NNO) mají velmi specifické postavení vůči státu a veřejné správě, a to včetně krajských samospráv. Jejich prostřednictvím jsou realizovány klíčové služby v oblasti sociální péče, vzdělávání a volnočasových aktivit, které kraj z daní svým občanům částečně či plně hradí. Přesto z analýzy volebních programů vyplynulo, že zmínky o neziskovém sektoru se v nich objevují jen okrajově. V programu pro jednotlivé kraje si navíc strany často protiřečí.

1

V programech politických stran neziskové organizace skoro nebyly vidět. Foto: PixaBay

Asociace NNO ČR, která reprezentuje mnohé neziskové subjekty z celé republiky včetně krajských i oborových sítí NNO, připravila kompletní analýzu letošních předvolebních programů, které centrálně či regionálně představily jednotlivé politické strany. Samospráva má pravomoci jen v konkrétních (a pro neziskový sektor důležitých) oblastech, proto je vztah veřejné správy a NNO významnou součástí těchto voleb.

 

Jaká je role NNO v krajích?

 

Neziskový sektor je tak široký a pluralitní, jak je široká veškerá veřejná a zájmová činnost občanů České republiky. Nelze proto zjednodušeně mluvit o „neziskovkách“ jako jednolitém typu organizací. Z pohledu krajských samospráv jsou nejdůležitější ty neziskové organizace, které (bez ohledu na svou právní formu) poskytují veřejnosti služby, jež kraj částečně či zcela hradí ze svého rozpočtu. Kraj je de facto objednatelem služeb, které jeho občané potřebují, ale úřad je neumí sám efektivně poskytovat. A zde se objevuje klíčový problém vztahu krajů a neziskového sektoru.

Pro organizace, které mají přesah do více krajů, by měly existovat jednotné administrativní a regulační podmínky pro jejich činnost. V současnosti existuje 14 metodik na přidělování dotací; není možné chtít mít 14 kvalitativních standardů pro stejnou službu. V ideálním případě mají být tyto podmínky jednotné. Skutečnost je bohužel odlišná. Samospráva navíc výrazně odlišuje mezi typy organizací, kterým poskytuje veřejné prostředky. Většinou preferuje jí zřízené příspěvkové organizace a kryje jim plně jejich náklady, aniž je prokázáno, že tím jsou finance používány efektivněji. Mnohé služby hradí neziskovým subjektům nepravidelně a pouze částečně, přičemž neřeší, z čeho daní poskytovatelé řeší nedostatek příjmů. Mnohé organizace nemají žádnou perspektivu v dlouhodobosti svého fungování a řeší rozpočty i vlastní zaměstnance dle vývoje i v průběhu roku.

 

Krajské volby a programy politických stran

 

ČSSD

Strana předložila centrální volební teze pro všechny kraje, jakkoliv jsou na webových stránkách velmi těžko dohledatelné. V těchto tezích je však důraz na transparentní fungování krajských služeb a je uvedena i důležitost komunikace s neziskovým sektorem. Kromě celostátního programu však většina krajských organizací ČSSD předkládá i konkrétní programy pro daný region. Překvapivé je, že vztah krajských samospráv vůči neziskovému sektoru se kraj od kraje významně liší. Většina regionů, pokud již svůj program publikovala (např. Střední Čechy, Jižní Morava, Plzeňský kraj a další) kladou důraz na podporu příspěvkových organizací, o nezávislých neziskových subjektech nehovoří.

 

ANO 2011

Hnutí představilo svůj centrální program. V něm ovšem nejsou NNO zmíněny vůbec – jakkoliv jsou problémy týkající se jejich vztahu ke krajským samosprávám v mnohém podobné napříč všemi regiony.

ANO 2011 má zároveň připravené i konkrétní programy podle jednotlivých kandidátek, které jsou pro voliče přehledně dostupné. V nich se problematice neziskového sektoru věnují jen někde. Například jihomoravské krajské sdružení přesně vystihuje současné problémy, středočeský, karlovarský či olomoucký program zmiňuje NNO jen okrajově. A například v Libereckém, Moravskoslezském, Pardubickém, Královehradeckém a Ústeckém kraji neobsahuje program ANO neziskovou problematiku vůbec. Za opačný extrém lze pak označit Vysočinu, kde je v úvodu programu uvedeno, že kandidáti nejsou spojeni „s etablovanými stranami a jejich politiky, lobbisty, firmami a neziskovými organizacemi“.

KSČM

Vztah této strany k neziskovému sektoru je z ideologického hlediska krajně problematický, odpovídá tomu i jejich centrální program. O samotných NNO program nehovoří. O důležitých službách, které pro kraj a jeho obyvatele již v současnosti neziskové organizace poskytují, hovoří jako o těch, které má organizovat a vykonávat přímo sám kraj.

ODS

ODS na rozdíl od ostatních stran neformuje konkrétní detailní programové dokumenty určené pro každé volby zvlášť. Voliče oslovuje svým dlouhodobým programem a pak též konkrétními programovými dokumenty jednotlivých kandidátů. V hlavních stranických programových dokumentech vydaných pro toto období se o neziskovém sektoru nehovoří vůbec.

KDU-ČSL

Strana představila 9 priorit, které jsou univerzální pro všechny regiony. Ve stručném a spíše heslovitém dokumentu přímá zmínka o NNO není, konkrétněji se strana programu věnuje v regionálních verzích. V pěti krajích, kde kandidují lidovci samostatně, se však jejich programové teze částečně odlišují. Zatímco například jihomoravská kandidátka je vůči NNO velmi konkrétní, na Severní Moravě zmínka o tomto sektoru chybí. V ostatních programech zmínky jsou, často však jen u konkrétních sektorů (sport, volnočasové aktivity atp.)

Další politické strany, zejména TOP09, ale i Strana Zelených, Pirátská strana, Starostové a nezávislí a další tvoří ve většině krajů (mnohdy i s KDU-ČSL) různé volební předvolební koalice a společné kandidátky. Platí, že výše uvedené strany mají k neziskovému sektoru poměrně blízko a teze uvedené v předložených programech jsou zdaleka nejkonkrétnější, vycházejí zjevně ze znalosti místní problematiky. Programová debata, kterou dané koalice pro jeho sestavení měly, zde přináší konkrétní výsledky.

Kompletní analýzu včetně závěrečného stanoviska Asociace NNO ČR si můžete přečíst v Komentovaném přehledu postavení NNO v programech politických stran před krajskými volbami.

Zdroj: Asociace NNO ČR

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR