10
říjen
2016
sdfg

(Proč) je téma umírání stále tabu?

Máme o umírání vůbec mluvit? Proč se vyhýbáme byť jen pouhé zmínce o něm nebo se alespoň snažíme chodit kolem toho tématu po špičkách? Je vůbec možné připravit se na to, že odchod z tohoto světa se jednou bude týkat i nás a našich blízkých? Možnost zamyslet se nad těmito otázkami budou mít účastníci diskuse, která proběhne 19. října od 17 do 18.30 hodin. Uskuteční se v rámci série debat o vážných společenských tématech, které Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pořádá ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

Monika Granja, ředitelka Nadace Olgy Havlové upřesňuje: „Na počátku roku jsme navázali užší spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Po úspěšné úvodní debatě k problematice inkluzivního vzdělávání jsme se rozhodli zaměřit na pro mnohé z nás stále choulostivé a ožehavé téma umírání. Podnítil nás k tomu seminář o paliativní péči, který jsme na jaře uspořádali pro odborníky z nevládní sféry. Utvrdili jsme se v přesvědčení, že téma umírání by se nemělo omezovat jen na školené specialisty.“

Na téma umírání je možné se zaměřit z různých zorných úhlů. A to vede k řadě dalších otázek – na roli osobní zkušenosti, vzdělání či víry nebo na to, jak je náš postoj k umírání formován v důsledku nastavených společenských hodnot. Cílem diskuze je posunout se k „odtabuizování“ jedné z nevyhnutelných životních etap. Mezi panelisty vystoupí socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., specialistka na paliativní medicínu MUDr. Irena Závadová, ředitel hospice Bc. Jiří Krejčí a etik a teolog MUDr. ThLic. Jaromír Matějka, Ph.D., Th.D.

Zdroj: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR