11
listopad
2016
sdfg

Důvěra k neziskovkám zůstává proklatě nízko

Masová média jako tisk, televize a rozhlas u veřejnosti propadla. Nedůvěřuje jim až 65 % veřejnosti. Se sklopenou hlavou odchází i internet, u nějž podíl nedůvěřivých poprvé převážil procento těch, který ho vnímají jako důvěrné médium. Vyplynulo to z aktuálních dat průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V hodnocení důvěry mezi vybranými institucemi veřejného života si nepolepšily ani neziskovky.

Výrazně převažující důvěře se těší armáda (65 % důvěřujících ku 27 % nedůvěřujících) a policie ČR (60 % důvěřujících ku 38 %). Nad hladinou nedůvěry se drží ještě soudy (52 % důvěřujících ku 44 %) a těsně také odbory (47 % ku 38 %). U ostatních institucí už převažuje nedůvěra. Radiím a internetu důvěřuje jen něco málo přes 40 % lidí. Vůbec nejnižší důvěru lidé chovají k církvím. 22 % důvěřujících oproti 69 % nedůvěřujících staví církve k dlouhodobě nejméně důvěryhodným institucím.

Neziskové organizace zaznamenaly 40% důvěru veřejnosti oproti 48% nedůvěře. Ve zprávě CVVM uvedlo, že: „Důvěra ve vztahu k neziskovým organizacím vykazovala do loňského roku v čase relativní stabilitu, když se dlouhodobě pohybovala nad hranicí 40 - 45 %, s přechodným mírným zvýšením v březnu 2012, kdy byla důvěra neziskovým organizacím vůbec nejvyšší v celém sledovaném období (50 %). V minulém roce však došlo ke statisticky významnému poklesu důvěry pod 40%. Oba letošní výzkumy tuto nízkou míru důvěry potvrdily. Nejspíš se do důvěryhodnosti neziskovým organizacím promítá jejich ne vždy úspěšná participace na pomoci uprchlíkům.“

Zdroj: CVVM

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR