11
listopad
2016
sdfg

Očkování v souvislosti se služební cestou

Zaměstnavatel (právnická osoba) plánuje vyslat zaměstnance na služební cestu do země, kde pro samotný vstup na území příslušného státu je povinné očkování (např. žlutá zimnice apod.). Další očkování jsou pak v režimu doporučených. Je správné postupovat tak, že povinné očkování bude daňovým výdajem zaměstnavatele (u zaměstnance nemá žádný dopad) a doporučené očkování (v případě, že se k jeho úhradě zaváže zaměstnavatel) bude nedaňovým výdajem, u zaměstnance pak jako osvobozený příjem?

Odpověď:

Povinné očkování je dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), daňovým výdajem zaměstnavatele, bude se jednat o výdaj na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. U zaměstnance tento „nepeněžní příjem“ není předmětem daně dle § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů.

U nepovinného a „pouze“ doporučeného očkování je dvojí možnost. První možností je, že na straně firmy se bude jednat o nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů a u zaměstnance bude osvobozen dle § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. zákona o daních z příjmů. Jako druhou možnost můžete využít ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů, kdy byste zahrnuli práva zaměstnanců na nepovinné očkování do kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy atd., a pak by se jednalo o daňově účinný náklad i za toto nepovinné očkování, ale u zaměstnance by se pak jednalo o nepeněžní příjem dle § 6 zákona o daních z příjmů a tento příjem by byl předmětem daně a vstupoval by i do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Ing. Petra Konderlová, spolupracovnice Wolters Kluwer ČR, a. s.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR