12
prosinec
2016
sdfg

Neziskovky na bednu!

Už počtvrté udělila Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění Neziskovka roku. Na startovní čáru se tentokrát postavilo 130 neziskových organizací. Z devíti finalistů doběhli do cílové rovinky ti nejlepší v kategoriích malá, střední a velká neziskovka. Trofeje si vítězové odnášeli 28. listopadu s přátelskou atmosférou Divadla Archa v zádech.

1

Všichni pohromadě! Foto: Neziskovka roku


Do prestižního ocenění Neziskovka roku 2016 se přihlásilo více než 130 organizací z celé České republiky. Trofej v podobě hranolu z optického skla a finanční odměnu ve výši 20 tisíc korun nakonec převzaly tři organizace. V kategorii malých neziskovek byla nejúspěšnější neziskovka I MY, o.p.s., ze Soběslavi, která poskytuje služby rané péče rodinám s dětmi s postižením a ohroženým vývojem. V kategorii střední neziskovka byla porotou oceněna organizace Portimo, o.p.s., jež pomáhá dětem, mládeži i dospělým v nepříznivých životních situacích. V kategorii velká neziskovka se nejlépe ohodnocenou stala Diecézní charita Brno, poskytující služby lidem v nouzi.

„Projít hodnocením v Neziskovce roku byla pro nás velká zkušenost i proto, že po 25 letech fungování jsme hodnotili naši činnost a říkali jsme si, jestli jdeme správným směrem. Myslím si, že Neziskovka roku je velkou zpětnou vazbou a sebereflexí pro každou organizaci,“ řekla Diana Tuyet-Lan Kosinová, PR manažerka Diecézní charity Brno. Ruth Šormová, ředitelka Portima, o.p.s k titulu dodala: „Doufáme, že ocenění zvýší naše renomé v dobrém slova smyslu, protože samozřejmě se setkáváme s názorem, že neziskovka rovná se amatérská činnost, a tak je to pro nás doklad toho, že tomu tak není a že dlouhodobé úsilí je k něčemu užitečné.“

V porotě, která ze semifinalistů vybírala, zasedli jako každým rokem experti na neziskový i komerční sektor: Ivana Pokorná (KPMG), Iveta Petrášová (Česká spořitelna), Klára Šplíchalová (Fórum dárců), Ivana Pojslová (Nadace ČEZ), Petr Konečný (Sanek Ponte, z.s.), Karolina Fialová (Nadace Neziskovky.cz), Lenka Hybšová (Skupina ČEZ), Hana Šilhánová (NROS), Pavel Bachmann (Univerzita Hradec Králové), Jan Černý (22HLAV,audit & consult), Petr Hořejš (NROS), Petr Vrzáček (Karlova univerzita), Zuzana Švehlová (KPMG Česká republika) a Renata Kaňková (NROS).

2

Trofej pro nejlepší středně velkou neziskovku si odnášeli do organizace Portimo. Foto: Neziskovka roku

 

Kdo si získal vaše srdce?

 

Kromě tří hlavních kategorií má ocenění ještě jednu kategorii speciální: v letošní Ceně veřejnosti, která probíhá formou on-line hlasování, si přízeň a srdce davů vydobyla ZŠ a MŠ Nona z Nového Města nad Metují. „Cena veřejnosti pro nás znamená, že o nás veřejnost ví a že nějakým způsobem snad dobře pracujeme s našimi dárci, kteří nás také podpořili,“ řekla ředitelka Milena Liskovská Turková.

Hlasování se účastnilo všech 15 semifinalistů ocenění, vítězná neziskovka obdržela 2 246 hlasů. Díky podpoře Nadace ČEZ – Pomáhej pohybem pak získala kromě krásné trofeje ještě speciální odměnu. Před samotným slavnostním vyhlášením byl před Divadlem Archa umístěn oranžový rotoped, na kterém příznivci pro tuto neziskovku „vyšlapali“ 52.184 korun.

 

Kdo jsou oceněné neziskovky?

 

I MY, O.P.S.

I MY pomáhá rodinám dětí s postižením a ohroženým vývojem v Jihočeském kraji a usiluje o to, aby společnost lépe porozuměla jejich situaci. Hlavní náplní je terénní služba raná péče, pro rodiny dětí od narození do 7 let věku – poradkyně rané péče jezdí za dětmi a společně s rodiči hledají cesty, jak dítě rozvíjet.

PORTIMO, O.P.S.

Obecně prospěšná společnost PORTIMO podporuje děti, mládež i dospělé v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních služeb (nízkoprah, občanská poradna, osobní asistence, raná péče, sociálně aktivizační služby), které respektují jedinečnost každého člověka, jsou profesionální a diskrétní. Nabízí také preventivní a dobrovolnické programy.

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

Diecézní charita Brno pomáhá 55 000 lidí v nouzi ročně – seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi, nevyléčitelně nemocným, lidem s postižením, cizincům či menšinám, chudým rodinám aj. Poskytuje sociální služby a zdravotní péči prostřednictvím 130 služeb a zařízení, 1 300 pracovníků a 13 000 dobrovolníků po celém Jihomoravském kraji a v části Kraje Vysočina.

MŠ A ZŠ SPECIÁLNÍ NONA, O.P.S.

Jde o mateřskou školu a základní školu speciální pro děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Kromě klasické výuky žákům nabízí metodu snoezelen, bazální stimulace, canisterapii, logopedii, fyzioterapii, ergoterapii, nácvik praktických dovedností ve cvičné kuchyni a v keramické dílně.

Záštitu nad letošním ročníkem ocenění převzal ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier. Ocenění Neziskovka roku podpořili: Skupina ČEZ, KPMG Česká republika, Česká spořitelna, Putt PD, Nadace Preciosa a Nadace Neziskovky.cz. Mediálním partnerem ocenění je Česká televize.

  

Ocenění Neziskovka roku v kostce

 

Neziskovka roku je ocenění neziskových organizací z celé České republiky. Jde o jeden z nejvhodnějších způsobů, jak zviditelnit profesionálně řízené neziskové organizace, představit příklady dobré praxe ostatním a ukázat na kvalitu jejich práce. Veřejnosti projekt ukazuje nový pohled na kvalitu práce neziskových organizací. Soutěžícím přináší možnost zhodnotit svou činnost jedinečnou metodikou „Zdravé organizační řízení ©“, kterou vytvořila Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze.

Na hodnocení se podílí nezávislí experti z komerčního i neziskového sektoru. Posuzování přihlášených účastníků začíná sebehodnoticím formulářem a kontrolou poskytnutých podkladů, následují kontrolní návštěvy nejúspěšnějších organizací a na konec prezentace finalistů před hodnoticí komisí.

Zdroj: Neziskovka roku

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR