2
březen/duben
2017
sdfg

Chcete přežít v  komerčním světě? Zaměřte se na zákazníka

Proč je pro úspěch na trhu kritické umět říct, kdo jste a co děláte? Jakou roli hraje byznys v  podpoře neziskovek a rozvoji udržitelnosti? Přečtěte si názory odborníků i jedné neziskovky, která se učí plavat ve stejné vodě jako firmy. Co se musíte naučit na cestě k  finanční nezávislosti?

1

V Maturu vstupem mezi firmy získali větší sebevědomí a daří se jim. Foto: Maturus, o.p.s.


Maturus dělá skvělou grafiku a trénuje v ní ostatní. Za jejich výsledky stojí kreativní lidé s  handicapem. Do vínku dostal Maturus startovací finanční podporu Nadace Jedličkova ústavu, která ho v roce 2010 založila, a její agendu novoročenek. Provozní náklady pokryly v prvních letech státní příspěvky, evropské fondy, firemní granty, dary, dále výtěžky z  prodeje grafiky. Od začátku ale bylo zřejmé, že z  nejistých grantů nelze žít napořád. V  Maturu se rozhodli postavit na vlastní nohy - vykročit z čistě neziskových vod a vydat se do byznysu. I přesto, že řada jejich zákazníků jsou neziskovky.

„Vedle našeho zaměření na spokojeného zaměstnance – tedy naší cílovou skupinu – jsme se začali více orientovat i na spokojeného zákazníka. Protože jenom ten se vrátí a dá nám opět práci,“ vysvětluje Jitka Čechová, ředitelka Maturu. Co na tom bylo nejtěžší?  „Získat důvěru. Zbavit potenciálního zadavatele práce předsudků a obav. Při kontaktu s  velkým firmami jsme naráželi na jejich špatnou zkušenost se spolehlivostí neziskovek. Ta se týkala hlavně složité komunikace, nedodržování termínů a špatné kvality služeb. Když se nám podařilo firmu ujistit, že vše proběhne profesionálně, byla naše veřejně prospěšná činnost už jen skvělým bonusem,“ dodává.

 

Na cestě k  soběstačnosti

 

Komunikace s  komerčním světem znamená naučit se používat „jejich jazyk“. Dokázat výsledek činnosti vyhodnocovat, kvantifikovat. Obecně platí, že neziskovka by měla mít jasně formulované poslání a vizi. A je jedno, zda komunikuje s  firmou jako potenciálním zákazníkem, nebo dárcem. Vyplatí se občas se zastavit a rekapitulovat. Proč jste tady, co děláte a kam kráčíte. A co jste schopni a ochotni pro to udělat.

 

„Získali jsme vyšší sebevědomí. I když máme různé handicapy, můžeme svojí prací měnit svět. Smyslem firmy je generovat zisk. My chceme ukázat, že práce lidí s postižením může být stejně kvalitní jako práce tzv. zdravých,“ uzavírá Jitka Čechová nadšeně.

 

Jakou roli hraje byznys v  podpoře neziskovek a rozvoji udržitelnosti?

 

setinova„Partnerství napříč sektory je pro udržitelný rozvoj klíčové. Shoduje se na tom i OSN a do nových Cílů udržitelného rozvoje poprvé ve velkém zapojuje i soukromý sektor. Ač se tato spolupráce často redukuje na financování, potenciál je mnohem větší. Poradenství, společné projekty nebo lokalizace globálních politik udržitelnosti - nezisk má byznysu co nabídnout. Na příkladech z  Česka i světa čím dál častěji vidíme, že si to firmy uvědomují a neziskové organizace jsou jim v jejich udržitelných aktivitách důležitým partnerem.“

Markéta Šetinová

Business Development Manager, Asociace společenské odpovědnosti


„V  čem je tato spolupráce přínosná pro neziskovky, je asi jasné: umožňuje jim naplňovat jejich poslání, pokud jde
onovak spolupráci dlouhodobou, dává jim prostor pro rozvoj. Nejedná se ale o jednostrannou záležitost. Firmám, pokud s  neziskovým sektorem spolupracují smysluplně, pomáhá tato spolupráce zdůraznit hodnoty, na kterých stojí jejich firemní filozofie nebo značka, dotvářet a upevňovat firemní kulturu nebo nabídnout zajímavou přidanou hodnotu svým zaměstnancům, klientům nebo zákazníkům.“

Lukáš Novák

Předseda správní rady Nadace Neziskovky.cz

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR